Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 10.07.2016 | Aktualizacja: 10.07.2016, 21:44:00

Kolegialne wyjazdowe posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP.

KOLEGIALNE WYJAZDOWE POSIEDZENIE KRAJOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO IZBY ARCHITEKTÓW RP w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP we Wrocławiu w dniach 30 czerwca - 01 lipca 2016 r.

Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego architekt Krystyna Kakareko zorganizowała w 30.06. - 01.07. 2016 r. Kolegialne wyjazdowe posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP.

Dzięki pomocy  kolegi Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

arch. Zbigniewa Maćków spotkanie odbyło w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów we Wrocławiu.

Przewodniczący DSOIARP przekazał informacje dotyczące historii obiektu, jego rekonstrukcji oraz przystosowania na potrzeby siedziby Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Parterowy budynek o drewnianej konstrukcji z płaskim dachem powstał w roku 1929 jako modelowy przykład przedszkola na osiedlu wystawy WUWA. Jego projektantami byli Paul Heim i Albert Kempter.

W 2013 roku projekt odbudowy na podstawie zachowanych oryginalnych rysunków Heima i Kemptera wykonała pracownia Zbigniewa Maćków. Otwarcie zrekonstruowanego budynku miało miejsce w 2014 roku. Budynek znakomicie pełni rolę siedziby Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów.

Posiedzenie Kolegium otworzyła koleżanka Przewodnicząca KSD arch. Krystyna Kakareko. Po sprawdzeniu quorum przyjęto jednogłośnie porządek obrad oraz Uchwałę o przyjęciu Protokołu z posiedzenia Kolegialnego KSD z dnia 17.11.2016 r.

Przewodnicząca przedstawiła planowany harmonogram wokand i narad wstępnych w bieżącym roku. Przewodnicząca omówiła również zasady i tryb przeprowadzania kontroli kompleksowej OSD zaplanowanej w 2016 r. Sekretarz biura KSD mgr. Paulina Józwik przedstawiła zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych.

Kolejnym punktem programu kolegium było omówienie planowanych zmian KEZA zaprezentowanych na VI Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 11.06.2016 r. Informacje o stanowisku KSD na zjeździe i dyskusji delegatów przedstawił kolega Wiceprzewodniczący KSD Jan Okowiński. Istotnym elementem Kolegium była dyskusja nad przedstawionymi planami działalności KSD. Sędziowie uznali, że należy aktywnie uczestniczyć w dalszych pracach nad KEZA oraz wewnętrznymi regulaminami Izby Architektów.