Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.04.2016 | Aktualizacja: 09.04.2019, 14:37:13

Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu pisemnego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i ze względu na szeroki zakres tematyczny obowiązującego prawa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (KKK IARP) zdecydowała o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej:

  1. Zbioru przykładowych pytań egzaminacyjnych. 
  2. Przykładowego testu z egzaminu pisemnego.
  3. Wykazu aktów prawnych aktualnych na dzień umieszczenia przykładowych pytań na stronie KKK IARP.

Zbiór przykładowych pytań został sporządzony na podstawie wykazu aktów prawnych, których znajomość była wymagana do egzaminu w przednich sesjach egzaminacyjnych. Przykładowy test egzaminu pisemnego zastał opracowany w oparciu o wykaz aktów prawnych, aktualnych na dzień ich umieszczenia na stronie KKK IARP, i których aktualność może ulec zmianie.

Zamieszczone pytania są materiałem przykładowym, edukacyjnym i nie stanowią ścisłego  odwzorowania bazy pytań egzaminacyjnych, o której mowa w § 6 ust.6, obowiązującego w dniu publikacji przykładowych pytań na stronie internetowej, Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony materiał nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń i odwołań związanych z procedurą egzaminacyjną.

Terminy egzaminów w 2019 r. »


Załączniki: