Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.02.2016 | Aktualizacja: 05.02.2016, 22:42:02

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

1. Ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym. Jest popularnym rozwiązaniem wśród osób prowadzących działalność gospodarczą – gdyż gwarantuje rekompensatę utraty dochodu w przypadku czasowej niezdolności do pracy. 

Prosimy zwrócić uwagę na:

  • Odszkodowanie do 5 mln zł w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. 
  • Rekompensata utraty dochodu do 10 tys. zł tygodniowo 
  • Możliwość ubezpieczenia małżonka lub partnera życiowego oraz dzieci. 

Szczegółowe informacje >> 

2. Ubezpieczenie na życie 

Grupowe ubezpieczenie na życie w PZU skierowane jest do członków IARP, ich rodzin (w tym dorosłych dzieci) oraz pracowników.

  • Dostępne  3 pakiety z sumami ubezpieczenia: 150.000 - 200.000 -  300.000 zł.
  • Zakres ochrony obejmuje m. in.:  uszczerbek na zdrowiu np. złamania, leczenie szpitalne np. pobyt w szpitalu, zdiagnozowanie ciężkiej choroby, operacje chirurgiczne (ponad 500 operacji), świadczenie za urodzenie dziecka. 

Szczegółowe informacje >>