Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 31.03.2015 | Aktualizacja: 01.09.2015, 20:04:38

Szkolenie

SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO

W dniu 19 czerwca 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przy Placu Krasińskich, odbyło się pierwsze z serii 3 szkoleń, zaplanowanych w bieżącym roku, przez Prezydium KSD we współpracy z Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Szkolenie prowadził Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Zbigniew Kapiński.

Szkolenie przeznaczone było dla sędziów sądów dyscyplinarnych Izby Architektów RP i wzięli w nim udział zarówno sędziowie Sądów Okręgowych, jak i sędziowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Szkolenie dotyczyło postępowania dyscyplinarnego. Składało się z 4 części po 1,5 godziny każda. W każdym z bloków wykładowi towarzyszyła dyskusja dotycząca poruszanych zagadnień. W opinii uczestników szkolenie w znaczący sposób uporządkowało posiadaną przez sędziów wiedzę, a także wniosło wiele nowych informacji dotyczących przepisów prawa w omawianym zakresie. Pozwoliło także omówić sposób prowadzenia postępowań po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2015 roku nowego kodeksu postępowania karnego.

Materiał szkoleniowy będący wynikiem szkolenia po opracowaniu zostanie przesłany do wszystkich sędziów KSD i OSD. Za organizacje szkolenia z ramienia KSD odpowiedzialny był wiceprzewodniczący KSD Krzysztof Wolski Architekt IARP, którego staraniem zostało zorganizowane.