Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.01.2018 | Aktualizacja: 23.03.2018, 21:50:02

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2018 r.

Termin egzaminu i wysokość opłat w 2018 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019. 1186 t. j.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
 • sesja letnia - 8 czerwca 2018 r. o godz. 10:00
 • sesja zimowa - 7 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 8 marca 2018 r., w sesji zimowej przypada na dzień 7 września 2018 r.

Od 1 marca 2018 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 555 złotych (pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 810 złotych (osiemset dziesięć złotych 00/100).