Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 10.09.2015 | Aktualizacja: 10.09.2015, 17:22:26

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów - Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom

Kluczowymi kierunkami interwencji, które umożliwią realizację wizji oraz celu głównego „Strategii”, będą: dostępność i integracja, kreatywność i innowacyjność, reindustrializacja i umiędzynarodowienie. Zwiększaniu konkurencyjności Polski Centralnej oraz umacnianiu makroregionu w przestrzeni europejskiej będzie służyć realizacja wyznaczonych pięciu celów szczegółowych, nawiązujących do najistotniejszych pól współpracy między regionami. Jednym z nich jest:

Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom

Podejmowane działania będą skupiać się na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego i współczesnej oferty kulturalnej do tworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla sektora kreatywnego. Tworzony będzie wspólny dla całego makroregionu system informacji o wydarzeniach kulturalnych i podejmowane będą wspólne przedsięwzięcia, np. na rzecz dziedzictwa poprzemysłowego.

Planuje się działania poprawiające stan zachowania zabytków. Twórcy i projektanci zostaną włączeni w proces rewitalizacji przyczyniając się do powstania atrakcyjnej i inspirującej przestrzeni publicznej. Duże znaczenie będzie miała aktywizacja mieszkańców i lokalnych władz samorządowych. Niektóre dzielnice, szczególnie te poprzemysłowe czy zdegradowane, objęte będą rewitalizacją i zostaną przeznaczone pod działalność kreatywną. Znajdą tu swoje siedziby instytucje artystyczne, pracownie, studia muzyczne. Istotnym kierunkiem w tym obszarze jest wykreowanie silnych, rozpoznawalnych w świecie, wspólnych marek wzornictwa przemysłowego, przemysłu filmowego i audiowizualnego.