Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 15.03.2011 | Aktualizacja: 15.03.2011, 16:38:54

Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 w sprawie powołania Komisji KRIA ds. integracji z Unią Europejską

Na podstawie art.31 pkt.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1c Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do powołania stałej komisji problemowej ds. integracji z Unią Europejską.

§2

W pracach komisji, Krajowa Rada Izby Architektów zapewni udział przedstawicieli izb okręgowych, delegowanych przez ich rady.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko

Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański

Przewodniczący Zjazdu