Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 30.06.2015 | Aktualizacja: 30.06.2015, 10:03:15

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Zgodnie z § 2 pkt. 4 ust. 7 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową wnosi się:

  • Na rachunek: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.
    Numer konta: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
    W tytule: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego”.
  • W kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43.