Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 26.05.2015 | Aktualizacja: 26.05.2015, 08:41:36

Kodeks budowlany w Sejmie

W części ogólnej projektu kodeksu określono prawne ramy działań administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Wprowadzono zespół zasad ogólnych o istotnym znaczeniu dla całego procesu inwestycji budowlanych i wzmocnienia pozycji inwestora. Projekt wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przede wszystkim uelastycznienie procedur (w tym również procedur legalizacyjnych i naprawczych), ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych czy stabilizację wydanych pozwoleń na budowę.

W MIiR toczą się prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projektem ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego a także projektem ustawy o rewitalizacji. Wszystkie te projekty wynikają z potrzeby bieżących, celowych i skutecznych działań, które pozwolą ograniczyć najistotniejsze problemy i umożliwią efektywne kształtowanie przestrzeni. Przygotowane przez resort projekty ustaw, w tym tzw. „mała nowelizacja ustawy o planowaniu”, są wstępem do kompleksowych zmian systemowych, opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.

Projekt Kodeksu budowlanego został przekazany MIiR przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego w lutym br. Potem projekt skierowano do wstępnego uzgodnienia z Rządowym Centrum Legislacji oraz do uzgodnień wewnątrzresortowych. Następny etap to skierowanie projektu do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Opracowanie projektu kodeksu uwzględniającego efekt konsultacji i uzgodnień, umożliwi otwarcie kolejnych etapów prac legislacyjnych zgodnie z Regulaminem Prac Rady Ministrów. (źródło: www.mir.gov.pl)

Projekt kodeksu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji