Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 24.04.2015 | Aktualizacja: 24.04.2015, 21:55:57

Zgłaszania uwag do projektów ustaw

Projekty ustaw Prawo zamówień publicznych i ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz upublicznione na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, oceną skutków regulacji i załącznikami, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodności i pismami przewodnimi.

Termin zgłaszania uwag do przedmiotowych projektów ustaw upływa w dniu 15 maja 2015 r. - w przypadku uzgodnień międzyresortowych i w dniu 22 maja 2015 r. - w przypadku konsultacji publicznych. Projekty dostępne są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271652  
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271654