Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 31.03.2015 | Aktualizacja: 31.03.2015, 20:30:23

Przedłużenie ochrony działalności zawodowej architektów IARP

Pamiętaj o przedłużeniu ochrony swojej działalności zawodowej. 14 kwietnia to ostateczny termin składania wniosków o ubezpieczenie OC.

14 kwietnia to data, która na stałe powinna zostać wpisana do kalendarza każdego członka IARP. Niezmiennie już od kliku lat jest to ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków o zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Dlaczego jest to tak istotne? Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, obecnie nie można wystawiać polis z okresem wstecznym. Brak dopełnienia obowiązku w przewidzianym terminie  będzie więc skutkował utratą ochrony ubezpieczeniowej.

W praktyce to członek IARP bierze na siebie ryzyko i w przypadku zgłoszenia roszczenia przez inwestora lub zamawiającego, będzie musiał pokryć powstałe szkody majątkowe, osobowe i finansowe - z własnego majątku.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że z perspektywy odpowiedzialności cywilnej członków Izby  najważniejszy jest nie czas przekazania dokumentacji projektowej kontrahentowi, czy proces realizacji inwestycji, lecz moment osobiście wykonywanych czynności projektowych lub okres pełnienia nadzoru autorskiego. 

OC pracowni projektowej na każdą kieszeń

W tym roku Izba Architektów RP wynegocjowała z PZU atrakcyjną promocję na ubezpieczenie OC pracowni projektowej lub architektonicznej. Każdy członek IARP prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł zawrzeć ubezpieczenie z 50% zniżką. Dodatkowo przewidziano upust składki w OC obowiązkowym w wysokości 15%. Z oferty rabatowej można skorzystać jednak tylko przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej. Promocja jest ograniczona do ubezpieczeń zawieranych maksymalnie do sumy gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł.

Ubezpieczenie OC pracowni to uzupełnienie ochrony zawodowej dla członków Izby którzy, pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Co niezwykle istotne ochrona ubezpieczenia obejmuje błędy popełnione przez podwykonawców, z którymi członek IARP ma podpisaną umowę. Warto o tym pamiętać bo zgodnie z kodeksem cywilnym to on odpowiada za ich błędy przed inwestorem.

Ubezpieczenie zostało stworzone, by sprostać wymogom stawianym przez inwestorów, także zagranicznych. W przypadku udziału w przetargach, czy realizacji zadań projektowych (opracowaniach wielobranżowych) ten rodzaj ubezpieczenia jest wymagany obligatoryjnie jako forma zabezpieczenia realizacji kontraktu.

Asysta prawna

Przypominamy, że każdy członek IARP który opłaca składkę za OC obowiązkowe może korzystać z Asysty prawnej. Usługa gwarantuje dostęp do profesjonalnych porad prawnych. Obejmuje wskazówki i instrukcje dotyczące postępowania w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej wobec klienta, zminimalizowania szkód, bądź zapobieżenia powstania kolejnych. Zrzeszeni w IARP otrzymają także pomoc w redagowaniu pism – korespondencji z klientem dotyczącej błędów i uchybień oraz sporządzanie pisemnych opinii prawnych przez adwokatów lub radców prawnych.

Usługa jest realizowana telefonicznie pod numerem 22 505 16 04. Po zgłoszeniu w ciągu 24 godzin przedstawiciel zespołu prawnego kontaktuje się w celu ustalenia stanu faktycznego w tym preferowanego rozwiązania sprawy przez członka Izby.

Ubezpieczenie NNW

Od zeszłego roku także w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC, wszyscy zrzeszeni w IARP objęci są  ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 25 tys. zł. Zakres ubezpieczenie obejmuje świadczenia z tytułu śmierci oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach

  • Ubezpieczenie obowiązkowe i nadwyżkowe OC, dotyczy wyłącznie czynności zawodowych, które wykonuje architekt lub inżynier OSOBIŚCIE w ramach posiadanych uprawnień. Ma to kluczowe znaczenie, przy umowach na realizacje wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. W przypadku popełnienia błędu przez branżystę, ubezpieczenie OC zawodowej nie będzie skuteczne.  
  • Brak odpowiedzialności ubezpieczyciela nie zwalnia członka IARP z odpowiedzialności za podwykonawców. W takim przypadku roszczenie będzie zaspokojone z majątku firmy lub prywatnego majątku członka Izby do pełnej wysokości wartości szkody, którą wyrządził.
  • W przypadku udziału w przetargach lub konkursach, trzeba dokładnie sprawdzić zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczących wymagań zamawiającego - jaki rodzaj i zakres ubezpieczenia jest wymagany.
  • Z zasady, przy zleceniach  dotyczących wykonania dokumentacji projektowej wielobranżowej wymagana jest polisa OC  pracowni architektonicznej lub projektowej, a nie ubezpieczenie OC zawodowej członka IARP.

Zaloguj się do systemu IARP i złóż wniosek »

Szczegółowych informacji udziela firma iExpert.pl prowadząca obsługa techniczną Umowy Generalnej, pod numerem: 22 646 42 42

Zeskanuj kod telefonem i zapisz datę wznowienia w swoim kalendarzu.