Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.03.2015 | Aktualizacja: 18.03.2015, 10:09:13

Uwagi do Strategii Rozwoju Polski

Do 31 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do projektu "Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030". Dokument będzie jedną z rządowych strategii rozwoju, przygotowywaną w celu odpowiedzi na wyzwania specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym.

Koncepcja Strategii jest oddolną inicjatywą samorządów województw mazowieckiego i łódzkiego, które w 2012 r. podpisały porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Zwiększeniu konkurencyjności Polski Centralnej oraz umacnianiu jej pozycji w przestrzeni europejskiej będzie służyć realizacja celów, nawiązujących do najistotniejszych pól współpracy międzyregionalnej, którymi są: zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji, przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom, innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna, międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej, multimodalny węzeł transportowy i znaczeniu międzynarodowym.

Więcej: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strategia_polski_centralnej_2020/strony/start.aspx