Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 13.03.2020 | Aktualizacja: 13.03.2020, 10:56:30

IDEA I ZASADY PROGRAMU

Widząc, że Polska tonie w chaosie przestrzennym i wierząc, że „takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie” Izba Architektów RP wraz z Fundacją Promocji Architektury SARP, podjęła się wdrożenia Programu Edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni. Program skierowany jest do wszelkich placówek edukacyjnych, do młodzieży w wieku 12-19 lat.

Program w latach 2019-22 współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z funduszu Edukacja Kulturalna. Partnerem Programu jest firma FAKRO.

Zajęcia prowadzone są przez Architektów-Edukatorów. Program podzielony jest na trzy cykle, z których każdy składa się  z pięciu spotkań.

Struktura programu jest bardzo czytelna i składa się z trzech opcji:

  • "A" – "Ja i przestrzeń",
  • "B" – "My i przestrzeń",
  • "C" – "Czas i przestrzeń".

Do każdych zajęć opracowany jest scenariusz (dostępne w zakładce podręcznik), który stanowi szkielet zajęć. Dodatkowo Architekci- Edukatorzy wyposażani są w arkusze pracy oraz prezentacje multimedialne. Mają także do dyspozycji kwotę, którą mogą przeznaczyć na dowolne pomoce dydaktyczne, w zależności od własnej inwencji.

Po zakończeniu cyklu zajęć Edukator zobowiązany jest wypełnić ankietę ewaluacyjną oraz dostarczyć dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych zajęć.

Zajęcia są bezpłatne dla uczestników. Placówka chcąca wziąć udział w programie zobowiązuje się udostępnić salę na zajęcia, zorganizować grupę uczniów, dostarczyć podpisane zgody RODO oraz zapewnić pedagoga wspomagającego.

Każdy scenariusz zawiera podejście interdyscyplinarne, które umożliwia włączenie się pedagoga wspomagającego w proces edukacji w odniesieniu do jego specjalizacji.

HISTORIA

Wdrażanie programu powszechnej edukacji przestrzennej zapoczątkowane zostało przez grupę architektów IARP z Krakowa i rozpoczęły je starania o zgodę na adaptację irlandzkiego programu edukacyjnego "Shaping Space". Irlandzki program edukacyjny jest wyjątkowym na skalę europejską kursem prowadzonych w ramach zajęć szkolnych. Służy do uwrażliwiania irlandzkiej młodzieży w grupie wiekowej 16 - 18 lat na problemy społeczno - przestrzenne i estetyczne na przykładzie architektury i urbanistyki.

Izba Architektów RP uzyskała zgodę od The Royal Institute of the Architects of Ireland, twórcy programu "Shaping Space", na dokonanie tłumaczenia oraz koniecznych zmian adaptacyjnych.

W roku 2019 podręcznik oraz zasady wdrażania programu zostały poddane modernizacji przez Podkomisję IARP ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej, prowadzonej przez arch. Annę Kulińską.