Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:28:45

Uchwała nr 16

Uchwała nr 16 w sprawie budżetu Izby

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2001r), uchwala się, co następuje:

§1
Nadzwyczajny Krajowy Zjaz d uchwala Budżet Izby Architektów na rok 2002, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu