Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:21:30

Uchwała nr 14

Uchwała nr 14 w sprawie regulaminów dotyczących działalności samopomocowej Izby

Na podstawie art. 31 pkt. 11 w zw. z art. 8 pkt. 12 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2001r), uchwala się, co następuje:

§1
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do opracowania regulaminów działalności samopomocowej izby w zakresie:

  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • ochrony i pomocy prawnej,
  • pomocy materialnej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu