Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:18:47

Uchwała nr 13

Uchwała nr 13 w sprawie zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie Architektów

Na podstawie art. 31 pkt. 8 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2001r), uchwala się, co następuje:

§1
Zobowiązuje się Krajową Radę Izby Architektów do:

  1. Wprowadzenia na terenie całego kraju jednolitych wzorów zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie Architektów.
  2. Opracowania i uchwalenia regulaminu ustalającego zasady wydawania i posługiwania się wspomnianymi wyżej zaświadczeniami.

§2
Ustala się, że zalecenia określone w §1 zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2002r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu