Izba Architektów - strona główna

Zaproszenie na Krajowy Zjazd IARP

Do wszystkich Delegatów na VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 5-6 grudnia 2014 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2014 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu VI PBKZIA RP w siedzibie Izby Architektów RP, ul. Stawki 2A (wejście od INTRACO) w Warszawie (obrady, aprowizacja). Noclegi będą Państwo mieli zapewnione w hotelu Ibis Stare Miasto (ul. Muranowska 2).

Komplet materiałów zjazdowych przekażemy Państwu w terminie zgodnym z „Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP”.

Proszę o niezawodne przybycie i osobisty udział w zjeździe, co zgodnie z ww. Regulaminem
jest przywilejem, jak i obowiązkiem każdego Delegata.

Prezes Krajowej Rady
Ryszard Gruda, Architekt IARP


Załączniki: