Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.05.2014 | Aktualizacja: 07.05.2014, 09:37:00

30 kwietnia 2014 r.

W środę 30 kwietnia 2014 przed długim majowym weekendem odbyła się sesja Krajowej Rady IARP. Przedstawione zostały sprawozdania i projekty uchwał, które po zaakceptowaniu przez Radę zostaną wysłane do delegatów na Zjazd Krajowy.

Rada wysłuchała relacji Prezesa IARP Wojciecha Gęsiaka  ze spotkania w Senacie RP, gdzie rozstrzygają się sprawy deregulacji m.in. zawodu urbanisty. Nowe przepisy spowodują zmiany w kryteriach przyjęcia nowych członków do Izby Architektów RP. Już 8 maja 2014 (czwartek) pod przewodnictwem Adama Szejnfelda będzie obradować senacka Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, która zajmuje się deregulacją zawodów. Wynik głosowania w tej komisji przesądzi ostatecznie o zmianie przepisów, w tym o zaakceptowaniu zapisów zaproponowanych przez IARP.

Izba Architektów RP w ubiegłym roku wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju sygnalizując problem związany z warunkami spełnienia wymagań w zakresie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej Ep. IARP zwraca uwagę, że problem ten nadal nie jest dostatecznie poważnie i wnikliwie traktowany przez ministerstwo. Wymagana wartość tego wskaźnika (Ep = 65 kWh/m2/rok) jest praktycznie nieosiągalna w budynkach takich jak szkoły, szpitale, czy pływalnie. IARP wnioskowała o wprowadzenie do obowiązujących przepisów tabeli kategorii budynków ze zróżnicowanymi wartościami Ep, zwracając uwagę na to, że Dyrektywa wspomina raczej o optymalizacji (wyważeniu) energii nakładu inwestycyjnego (kosztu) i oczekiwanego efektu oszczędności energii pierwotnej Ep. Spełnienie wymaganej wartości Ep wymienionej w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu o warunkach technicznych  (…) doprowadzi do sytuacji, w której wzrost kosztu inwestycji przekroczy wartość oszczędności energii (a tak się będzie działo w przypadku inwestycji publicznych takich jak szpitale, szkoły czy obiekty sportowe). Wadę przepisów, w opinii IARP, należy możliwie szybko usunąć i przyjąć rozwiązania zgodne z wiedzą i zdrowym rozsądkiem.

Członkowie Rady zostali poinformowani o nabyciu licencji dla znaku towarowego IARP oraz nazwy „architekt IARP”. Nazwa „architekt IARP” zastrzeżona została dla członków Izby Architektów posiadających pełne  nieograniczone uprawnienia do projektowania w zakresie architektury.

Żywą dyskusję w Radzie wywołał temat Standardów Pracy Architekta IARP  przedstawionych podczas Konwentu Przewodniczących we Wrocławiu. Dyskusja - wobec głosów przeciwko wprowadzeniu standardów w połączeniu z Kodeksem Etyki Zawodowej Architekta, a także głosów za bezwarunkowym wprowadzeniem standardów jako jedynego dokumentu pozwalającego sprawować nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu – zakończyła się konkluzją o przedstawieniu Standardów Pracy Architekta IARP na Zjeździe. To Zjazd  zdecyduje o dalszym postępowaniu w sprawie tego ważnego dokumentu: albo przyjmując standardy jako obowiązujące architektów IARP, albo zatwierdzając je do fakultatywnego stosowania. Niezależnie od decyzji Zjazdu prowadzone będą przygotowania poprzez szkolenia oraz kampanię informacyjną w magazynie Zawód:Architekt.  Mają one doprowadzić do podniesienia jakości pracy architektów IARP, zaakceptowania standardów jako skutecznego narzędzia podczas negocjacji z klientem oraz ograniczenia działań dumpingowych rujnujących jakość pracy architekta i prowadzących do wzrostu kosztów inwestycji.


Załączniki: