Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.02.2014 | Aktualizacja: 18.02.2014, 20:26:27

Uchwała nr O-14-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku

Uchwała nr O-14-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały KRIA nr O-05-II-2010 z dnia 12.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonywania przez rady izb samorządu zawodowego architektów obowiązków informacyjnych wobec Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art. 12 ust. 9, art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz § 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów


Załączniki: