Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 28.02.2011 | Aktualizacja: 28.02.2011, 22:55:36

Uchwała nr O-08-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2011 roku

Uchwała nr O-08-III-2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej Państwami Członkowskimi, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta - przyjętego uchwałą KRIA nr O-13-II-2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. - dalej "Regulaminu"


Załączniki: