Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 21.12.2013 | Aktualizacja: 21.12.2013, 13:12:50

Rozczarowanie "ustawą krajobrazową". Zjazdy będą mniej liczne.

18 grudnia podczas ostatniego spotkania w 2013 r., po przyjęciu protokołów ze spotkań Krajowej Rady IARP i omówieniu oraz przegłosowaniu decyzji weryfikacyjnych, dotyczących wniosków uznania uprawnień architektów zagranicznych w trybie automatycznym, wysłuchano relacji przewodniczącego Komisji Legislacyjnej IARP, Piotra Gadomskiego ze na spotkania w Komisji Kultury i Środków Przekazu w Sejmie, gdzie przedstawił stanowisko IARP w sprawie zapisów ustawy "krajobrazowej". Propozycje jej zapisów pomijają zagadnienia takie jak ochrona pasów drogowych, czy konieczność zapewnienia ochrony przeciwpożarowej (zasłanianie elewacji bannerami reklamowymi).

Projekt Ustawy o ochronie krajobrazu (druk sejmowy 1525) budzi rozczarowanie i niepokój architektów, którzy liczyli na to, że dzięki jej zapisom między innymi zostanie wreszcie objęta ochroną elewacja budynku. Dotychczasowe zapisy Prawa budowlanego (art. 36 a - o odstępstwach) chronią jedynie parametry obiektu i plan zagospodarowania. Przejrzystości prawa przeczy również (na co zwrócił to uwagę Jan Kempa - Przewodniczący MA OIA) umieszczenie w ustawie o ochronie krajobrazu zapisów dotyczących działań czysto planistycznych (chodzi o "urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu"), które powinny się znaleźć raczej w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Przekazanie tak zaproponowanych uprawnień do kształtowania ładu przestrzennego w ręce - nieprzygotowanych merytorycznie i fachowo - urzędników gminy budzi poważne wątpliwości. Uwagi IARP zostaną sformułowane w stanowisku, przekazanym sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Mec. Marta Strzelak z biura prawnego KR IARP wskazała na konieczność poprawek w regulaminie zjazdu (chodzi o uporządkowanie sposobu redagowania uchwał na podstawie wniosków złożonych podczas zjazdu). Na zjeździe nie ma czasu na ich przedyskutowanie, a wielekroć są to wnioski interesujące i warte dyskusji.

Liczba delegatów na zjazd krajowy IARP w kolejnej kadencji osiągnęłaby prawie 130 osób. Przeprowadzona analiza wykazała, iż tak duże zwiększenie ilości delegatów spowoduje wiele problemów - przede wszystkim logistyczno-organizacyjnych. Prezydium KRIA zaproponowało ograniczenie liczby delegatów do stanu zbliżonego z początków działania izby, co w opinii wnoszącego tę propozycję prezesa IARP Wojciecha Gęsiaka, będzie miało wpływ na obniżenie kosztów oraz poprawę sprawności i poziomu merytorycznego spotkań zjazdowych. Mniejsza liczba delegatów powinna przywrócić zasadę, iż przyjęcie mandatu delegata na Krajowe Zjazdy, będzie wymagało większego zaangażowania i odpowiedzialności za wagę podejmowanych decyzji.
Krajowej Radzie oraz przybyłym na posiedzenie Przewodniczącym OIA, przedstawiono tabele zawierające symulacje wariantów zmian liczby delegatów i podział mandatów pomiędzy okręgi. Po burzliwej i emocjonalnej dyskusji (przedstawiciele mniejszych okręgów domagali się równej ilości mandatów z większymi okręgami, argumentując to niezgodą na marginalizowanie spraw mniejszych okręgów, większe okręgi nie zgadzały się na osłabienie swojej siły mandatów, przekonując o tym, że rezygnacja z zasady proporcjonalności w podziale mandatów jest rażąco sprzeczna z zasadami demokracji), Rada przyjęła wariant obniżenia liczby delegatów do 77, z zachowaniem zasady proporcjonalności ale z jedną istotną zmianą. Zmiana ta polega na tym, że każdy okręg będzie miał zagwarantowany jeden stały mandat (który wg założenia powinien być przekazany Przewodniczącemu rady okręgowej). Pozostałe mandaty będą wynikały z zasady proporcjonalności: 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 200 członków w danym okręgu. Propozycja ta wzbudziła niezadowolenie wszystkich: i przedstawicieli mniejszych okręgów (dostaliśmy za mało!), i większych, które stracą po kilka mandatów (straciliśmy połowę!). W rzeczywistości mimo zmniejszenia liczby mandatów siła największych okręgów (mazowiecki, małopolski, śląski, dolnośląski i wielkopolski) zmalała zaledwie kilka procent. O te kilka procent wzrosła siła mniejszych okręgów. Przewodniczący rady okręgowej otrzymałby mandat delegata automatycznie, dzięki uznaniu jego pozycji, kompetencji i zaangażowania w okręgu poprzez wygraną w wyborach bezpośrednich. Krajowa Rada zaproponuje na kolejnym Krajowym Zjeździe stosowne zmiany w Regulaminie Zjazdów, aby stała obecność Przewodniczących OIA, jako czynnych delegatów na zjazd krajowy była zagwarantowana od początku kadencji 2018 r.. W zbliżających się wyborach (kadencja 2014-2018), przewodniczący izb okręgowych staną się delegatami na zjazd krajowy automatycznie jedynie wtedy, gdy zostanie podjęta stosowna Uchwała Okręgowego Zjazdu. Jeżeli zjazd okręgowy nie podejmie takiej uchwały - Przewodniczący będzie mógł zostać delegatem w wyniku wyboru bezpośredniego (o ile zostanie zgłoszony).

Tabela przyjętego podziału mandatów
Tabela przyjętego podziału  mandatów

Spotkanie Rady, mimo silnych emocji zakończyło się miłym akcentem - świątecznym spotkaniem opłatkowym, które zaszczycili swoją obecnością, m.in. Minister Janusz Żbik i Minister Jacek Szer z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Honorowy Prezes IARP Kazimierz Ferenc oraz Przedstawiciele naszego Ubezpieczyciela. Po miłych słowach świątecznych Prezesa Wojciecha Gęsiaka, obecni podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.


Załączniki: