Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.12.2013 | Aktualizacja: 14.12.2013, 20:35:46

V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 6-7 grudnia odbył się V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Arch. IARP Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Janusza Żbika, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Jacka Szer,  Jacka Szer, Przedstawiciela Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Romana Sobczaka, Przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Mariusza Ścisło, Prezesa SARP, Andrzeja Dobruckiego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stanisława Pajdzińskiego, Przedstawiciela Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Kazimierza Ferenca, Honorowego Prezesa Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP, przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W części oficjalnej V PBKZ IARP Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Arch. Wojciech Gęsiak odznaczył Złotą Odznaką Honorową Izby Architektów RP zasłużonych dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów: Architekci uhonorowani Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów »

 1. Wojciech Herman (LB)
 2. Marek Bielecki (LB)
 3. Agnieszka Kantor-Kołodyńska (LB)
 4. Janusz Szymanek (LB)
 5. Henryk Kustosz (LU)
 6. Bogusław Jaskułowski (LU)
 7. Wojciech Lamprecht (LU)
 8. Janusz Barnaś (MP)
 9. Jerzy Głodkiewicz (MP)
 10. Andrzej Kadłuczka (MP)
 11. Robert Kuzianik (MP)
 12. Wacław Celadyn (MP)
 13. Tomasz Rogala (PD)
 14. Daniela Milan-Konopka (PO)
 15. Piotr Pałdyna (WM)
 16. Piotr Kaniewski (WM)

Krótkie sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za ostatnie półrocze zostało przedstawione przez Prezesa KR IARP Arch. IARP Wojciecha Gęsiaka, Skarbnik Krajowej Rady, Arch. IARP Marek Mikos przedstawił Zjazdowi projekt budżetu krajowych organów IARP na 2014 r.

Przedmiotem obrad V PBKZ IARP były założenia programowe i budżetowe na rok 2014.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli budżet na rok 2014.

W dalszej części pierwszego dnia V PBKZ IARP przedstawione zostały wnioski opracowane przez zespół wydelegowany do stworzenia standardów wykonywania zawodu architekta w powiązaniu z KEZA i honorariami (Arch. IARP Sławomir Żak, Arch. IARP, Piotr Fokczyński). Odbył się również wykład Roberta Popielarza, Głównego Specjalisty ds. OC i CAR/EAR, przedstawiciela IExpert nt. ubezpieczeń OC.

W drugim dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami rekomendowanymi przez KR IARP oraz nad zgłoszonymi przez Delegatów projektami uchwał i wniosków.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.