Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 28.02.2011 | Aktualizacja: 28.02.2011, 22:54:36

Uchwała nr O-06-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2011 roku

Uchwała nr O-06-III-2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniająca Instrukcję dotyczącą postępowania w sprawie świadczenia usług trans granicznych, stanowiącej załącznik do uchwały KR IARP nr O-10-II-2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej "państwami członkowskimi", którzy posiadają kwalifikacje zawodowe architekta w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim zmienionej uchwałą z dnia 3 czerwca 2009 r. O-12-II-2009 Krajowej Rady Izby Architektów RP


Załączniki: