Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 17.11.2013 | Aktualizacja: 17.11.2013, 23:15:08

13 listopada 2013 r.

Działania zmierzające do obrony statusu architekta były m.in. tematem obrad Rady Krajowej IARP podczas ostatniej sesji 13 listopada 2013. Omówiono sposób dotarcia z najważniejszymi informacjami do świadomości decydentów i społeczeństwa.

Przyjęto opcję skoncentrowania sił i środków na działania priorytetowe:

  • prace komisji legislacyjnej;
  • prace nad standardami pracy architekta powiązane z opracowaniem standardu umów;
  • nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzynarodowych;
  • kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Podsumowane zostały dotychczasowe doświadczenia z wprowadzania do szkół programu edukacyjnego IARP "Kształtowanie przestrzeni". Sukces pilotażu programu po wprowadzeniu go w zgłoszonych szkołach skomentowała Małgorzata Gruszka, przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Dzieci i Młodzieży. Przedstawiła plan rozpowszechniania programu dzięki pracy koordynatorów zgłoszonych przez rady okręgowe. Pomocne byłoby zarezerwowanie choćby niewielkich środków na wydatki związane z funkcjonowaniem programu (np. materiały do szkoleń nauczycieli) w budżecie izb okręgowych na rok przyszły.

Dynamika prac nad Kodeksem Budowlanym (z harmonogramu prac Komisji Kodyfikacyjnej wynika, że w maju 2014 roku mają się one zakończyć) nakłada dodatkowe obowiązki na Komisję Legislacyjną IARP i jej przewodniczącego Piotra Gadomskiego. Debata na temat nowego kodeksu (zwanego obecnie Kodeksem urbanistyczno-budowlanym) odbyła się ubiegły piątek w Szczawnicy. Prof. Zygmunt Niewiadomski, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, wyjaśniał zasypującym go pytaniami architektom wątpliwości dotyczące opublikowanych tez, a także notował ich spostrzeżenia i uwagi. W opinii architektów Komisji Kodyfikacyjnej przyda się schemat przebiegu procesu projektowego ujęty w czytelny schemat graficzny. Schemat taki został przygotowany przez Komisję Legislacyjną i przedstawiony przez Piotra Gadomskiego na konferencji w Szczawnicy przed debatą z prof. Niewiadomskim. Schemat przedstawia ogrom i poziom skomplikowania procesu projektowego z oplatającymi ten proces na różnych etapach działaniami administracyjnymi. Wynika z niego jasno, że działania administracyjne zmierzają do uzyskania na początku (lub przed podjęciem) procesu projektowego tych danych, które mają możliwość zaistnienia dopiero na końcu procesu projektowego - ponieważ z niego wynikają. Schemat graficzny zostanie w krótkim czasie opublikowany na stronie internetowej IARP (www.izbaarchitektow.pl) oraz w magazynie "Zawód:Architekt".

Kontrakty zawierane przez architektów w ramach konkursów oraz pod rządami Prawa zamówień publicznych będą tematem dyskusji zjazdowych. Jednakże już teraz wiadomo - po raporcie przygotowanym i przedstawionym Radzie przez Sławomira Żaka - że konieczne będą np. szkolenia sędziów konkursowych.
Kolejne dyskutowane sprawy to:

  • przygotowania do zbliżającego się krajowego zjazdu IARP (budżetowego);
  • konflikt wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej i kontrowersyjny sposób jego rozwiązania - pismo wystosowane przez MSN do Krajowej Rady IARP wymaga stosownej i zdecydowanej odpowiedzi, którą przygotuje Biuro Prawne IARP;
  • Kodeks Etyki Zawodowej Architekta - prace są w fazie końcowej, tekst jest przygotowywany do poddania pod głosowanie na Zjeździe;
  • omówienie działań dotyczących partnerstwa IARP w programie o zasięgu ogólnopolskim pt. "Ekologia konstruktywnie" (omówienie: Krzysztof Baczyński - UN Habitat).

Projekt "Ekologia Konstruktywnie" dotyczy problematyki zrównoważonego rozwoju środowisk miejskich i ma przyczynić się do zwiększenia świadomości wszystkich grup zaangażowanych w tworzenie tkanki miejskiej (administracji publicznej, inwestorów i architektów), zachęcenia ich do współpracy i zrozumienia problemów, z którymi się borykają. Projekt będzie miał formę cyklu konferencji poświęconych edukacji ekologicznej i prezentacji dobrych praktyk zagranicznych oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Będzie współfinansowany ze środków krajowych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna. W ramach programu odbędzie się 6 regionalnych konferencji w różnych miastach Polski. Termin pierwszej konferencji przewidziany jest na kwiecień 2014 r.


Załączniki: