Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 02.02.2011 | Aktualizacja: 07.06.2019, 13:07:22

Ustawy i rozporządzenia

ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ RP ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 LIPCA 2000 R. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (DZ.U. 62, POZ. 718 Z PÓŹN.ZM.) JEDYNE ŹRÓDŁO PRAWA NA TERENIE RP STANOWIĄ AKTY NORMATYWNE OGŁASZANE W DZIENNIKACH URZĘDOWYCH. Teksty aktów prawnych publikowane na stronie IARP nie stanowią źródła prawa.

Obowiązujące akty prawne RP znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP
Dzienniki Ustaw: dziennikustaw.gov.pl/DziennikUstaw
Monitor Polski: monitorpolski.gov.pl/MonitorPolski
Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp w dziale "Proces legislacyjny".

USTAWY

TEKSTY UJEDNOLICONE USTAW Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ LEGISLACYJNĄ PRZY KRAJOWEJ RADZIE IARP

Pełna lista obowiązujących aktów prawnych z odnośnikami do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP