Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.10.2010 | Aktualizacja: 13.01.2016, 09:48:39

Kalendarz spotkań - archiwum

Październik 2010

06.10.2010 Okręgowe Rady przesyłają propozycje kandydatur na członków Rady Legislacyjnej.
Na każdy Okręg przypada 1 miejsce w Radzie.
07.10.2010 Konferencja w siedzibie Pracodawców RP, wykład prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego ze Szkoły Głównej Handlowej p.t. "Czy w Polsce potrzebny jest kodeks budowlany?"
Notatka z konferencji do pobrania tutaj »
11-12.10.2010 godz.10.00 Konferencja „Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo”.Spotkanie w siedzibie PIIB, Warszawa, ul. Mazowiecka.
Referat z konferencji do pobrania tutaj»
Notatka do pobrania tutaj »
13.10.2010 Ostateczny termin przekazania do Biura IARP "Stanowisk w sprawie aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny".
18.10.2010 Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu (K 1/09)
Notatka z konferencji do pobrania tutaj»
21-23.10.2010 Konwent Przewodniczących - Kołobrzeg.
27.10.2010 godz. 11.00 Posiedzenie Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej - wspólne posiedzenie z Krajową Radą Izby Architektów RP.
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
 

Listopad 2010

03.11.2010 godz.11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
17.11.2010 godz.11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
26.11.2010 godz.15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP i Konwent Przewodniczących
27-28.11.2010 II Programowo - Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
 

Grudzień 2010

08.12.2010 godz.11.00

Krajowa Rada Izby Architektów RP

 

Styczeń 2011

05.01.2011 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
18.01.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
12.01.2011 godz. 12.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
19.01.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Luty 2011

03.02.2011 godz. 15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP i Konwent Przewodniczących (Ustroń)
03-04.02.2011 Konferencja Wyszehradzka, Ustroń
15.02.2011 godz.15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
16.02.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
16.02.2011 godz. 12.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
23.02.2011 Posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane (druk 1225)
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
 

Marzec 2011

15.03.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
16.03.2011 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
17.03.2011 godz. 12.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
29.03.2011 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
 

Kwiecień 2011

06.04.2011 godz. 11.30 Krajowa Rada Izby Architektów RP
19.04.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
20.04.2011 godz. 12.00 Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (Kp 7/09)
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj »
21.04.2011 godz. 12.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj »
27.04.2011 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
 

Maj 2011

10.05.2011 godz. 11.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj
10.05.2011 godz. 17.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
11.05.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
26.05.2011 godz. 15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP i Konwent Przewodniczących
27 - 28.05.2011 VII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
 

Czerwiec 2011

01.06.2011 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
9-10.06.2011 godz. 14.00 XIV Konferencja pt. Inwestor i projektant w kształtowaniu przestrzeni
9.06.2011 godz. 16.00 Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - druk nr 2642
Notatka z posiedzenia do pobrania tutaj»
16.06.2011 Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" dotyczące rozpatrzenia wniosku w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (AS/A - 360)
Notatka z posiedzenia do pobrania tutaj»
17-18.06. 2011 godz. 11.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
21.06.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
22.06.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
29.06.2011 godz. 11.00 Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" dotyczące rozpatrzenia wniosku w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (AS/B - 213)
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
30.06.2011 godz. 16.00 Spotkanie Przewodniczących Okręgowych Rad Izby Architektów RP "Hotel AmberBay"
 

Lipiec 2011

1-2.07.2011 Konwent Przewodniczących według programu PD OIARP
19.07.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
20.07.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Sierpień 2011

24.08.2011 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
 

Wrzesień 2011

6.09.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
7.09.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
16.09.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
17.09.2011 Konwent Przewodniczących według harmonogramu organizatora PO OIARP
18-20.09.2011 Konferencja EFAP - Gdańsk
28.09.2011 godz. 11.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
 

Październik 2011

4.10.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
5.10.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
21-22.10.2011 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
25.10.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
26.10.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Listopad 2011

9.11.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
22.11.2011 godz. 15.30 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
23.11.2011 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Grudzień 2011

8.12.2011 godz. 15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP oraz Konwent Przewodniczących
9-10.12.2011 Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
20.12.2011 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
20.12.2011 godz. 11.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji
Notatka z posiedzenia do pobrania tutaj»
 

Styczeń 2012

10.01.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
11.01.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Luty 2012

08.02.2012 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
08.02.2012 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
16.02.2012 godz. 15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP + Konwent w Ustroniu
17-18.02.2012 Grupa Wyszehradzka w Ustroniu
28.02.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
29.02.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Marzec 2012

14.03.2012 godz. 11.00 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjne
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
20.03.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
21.03.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Kwiecień 2012

03.04.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
04.04.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
19.04.2012 godz. 15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP (zatwierdzenie materiałów zjazdowych) + Konwent w Gdańsku
20-21.04.2012 godz. Konwent IARP, PIIB, IU w Gdańsku
 

Maj 2012

17.05.2012 godz. 15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP + Konwent
18-19.05.2012 VIII SKZIARP
 

Czerwiec 2012

18.06.2012 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
19.06.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP w Radomiu
20.06.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP w Radomiu
 

Lipiec 2012

12.07.2012 Termin przekazania do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stanowiska w sprawie projektu Założeń do ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych innych ustaw)" do pobrania tutaj »
18.07.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Sierpień 2012

7.08.2012 godz.15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
8.08.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
28.08.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
29.08.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
 

Wrzesień 2012

11.09.2012 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
 

Październik 2012

2.10.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
3.10.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
16.10.2012 godz. 11.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
 

Listopad 2012

7.11.2012 godz. 12.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
8.11.2012 godz. 15.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
28.11.2012 Posiedzenie Komisji ds. Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj
 

Grudzień 2012

6.12.2012 godz. 15.00 Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP
13.12.2012 godz. 15.00 Konwent Przewodniczących
18.12.2012 godz. 11.00 Krajowa Rada Izby Architektów RP
14-15.12.2012 Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
 

Styczeń 2013

9 stycznia godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
15 stycznia Konferencja GUNB Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych
16 stycznia konferencja Unii Metropolii Polskich
22 stycznia spotkanie Grupy B8
23 stycznia spotkanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego
23 stycznia godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
24 stycznia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Luty 2013

12 lutego godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady z Zarządem Głównym SARP
13 lutego godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
14 lutego spotkanie z Januszem Żbikiem, Podsekretarzem Stanu w MTBiGM w sprawie szczegółowych ustaleń projektu ustawy deregulacyjnej przy współudziale przedstawicieli PIIB,
26 lutego godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
 

Marzec 2013

19 marca godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
20 marca godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Kwiecień 2013

4 kwietnia godz. 16:00 Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Izby Architektów RP w Ustroniu
5-6 kwietnia IX Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Ustroniu
16 kwietnia spotkanie Grupy B8
16 kwietnia godz. 13:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
17 kwietnia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
22 kwietnia spotkanie z Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego i SARP
24 kwietnia spotkanie Komisji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
30 kwietnia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Maj 2013

14 maja godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
15 maja godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
28 maja godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
29 maja godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Czerwiec 2013

13 czerwca godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
13 czerwca godz. 16:00 spotkanie Krajowej Rady, Konwent Przewodniczących
14-15 czerwca IX Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
25 czerwca godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
26 czerwca godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Lipiec 2013

16 lipca godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
17 lipca godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
30 lipca godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
 

Sierpień 2013

13 sierpnia godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
14 sierpnia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
28 sierpnia godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
28 sierpnia posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
29 sierpnia spotkanie Grupy B8
 

Wrzesień 2013

10 września godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
10 września godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
11 września konferencja prezydencka „RaportPrzestrzeń życia Polaków”
20 września spotkanie z przedstawicielami PIIB w sprawie deregulacji
23 września spotkanie Komisji ds. Legislacji i Rady legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
23 września godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
24 września Sejm RP, wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej
24 września spotkanie z Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego i SARP
 

Październik 2013

7 października godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
10 października posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
15 października konferencja w Senacie RP „Samorząd zawodowy zaufania publicznego elementem demokratycznego państwa”
17 października godz. 14:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady w Kazimierzu Dolnym
17 października godz. 16:00 spotkanie Krajowej Rady w Kazimierzu Dolnym
18-19 października Konwent Przewodniczących w Kazimierzu Dolnym
24 października posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
29 października godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
30 października godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Listopad 2013

5 listopada spotkanie Polskiej Rady Architektury
7 listopada posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
7 listopada spotkanie Komisji ds. Legislacji i Rady legislacyjnej w Szczawnicy
8-9 listopada konferencja „Uzdrowiska górskie i podgórskie” w Szczawnicy
12 listopada godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
12 listopada konferencja w Senacie RP „Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa”
12 listopada konferencja prezydencka „Raport< Przestrzeń życia Polaków”
13 listopada godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
14 listopada konferencja uzgodnieniowa Unii Metropolii Polskich „Architektura prawa przestrzennego RP”
19 listopada spotkanie z Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego i SARP
21 listopada posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
27 listopada konferencja prezydencka „Raport Przestrzeń życia Polaków”
27 listopada spotkanie Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania
 

Grudzień 2013

5 grudnia godz. 13:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
5 grudnia posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
5 grudnia godz. 15:00 spotkanie Krajowej Rady, Konwent Przewodniczących
6-7 grudnia V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
12 grudnia konferencja prezydencka „Raport Przestrzeń życia Polaków”
17 grudnia godz. 15:00 spotkanie Prezydium Krajowej
18 grudnia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Styczeń 2014

9 stycznia posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
14 stycznia godz. 14:30 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
15 stycznia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
16 -17 stycznia Konferencja GUNB Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych
21 stycznia spotkanie Komisji ds. Legislacji
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
22 stycznia spotkanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego
23 stycznia posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
28 stycznia godz. 13:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
29 stycznia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
30 stycznia spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z PIIB ws negocjacji poprawek do projektu ustawy deregulacyjnej
 

Luty 2014

5 lutego posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
11 lutego godz. 14:30 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
12 lutego godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
18 lutego spotkanie Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania
19 lutego posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
26 lutego godz. 11:30 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
 

Marzec 2014

4 marca konferencja prezydencka „Raport Przestrzeń życia Polaków”
6-8 marca Konferencja Wyszehradzka w Ustroniu
11 marca godz. 16:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady w Poznaniu
11 marca spotkanie Konwentu Przewodniczących w Poznaniu
12 marca godz. 9:00 spotkanie Krajowej Rady
17 marca spotkanie Komisji ds. Legislacji i Rady legislacyjnej
Protokół z posiedzenia do pobrania tutaj»
19 marca posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji
27 marca konferencja prezydencka „Raport Przestrzeń życia Polaków”
27 marca spotkanie Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania
 

Kwiecień 2014

2 kwietnia godz. 14:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
3 kwietnia godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
10 kwietnia godz. 16:00 spotkanie Krajowej Rady we Wrocławiu
11-12 kwietnia Konwent Przewodniczących we Wrocławiu
30 kwietnia godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
 

Maj 2014

13 maja godz. 14:30 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
14 maja godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
29 maja godz. 15:00 spotkanie Krajowej Rady, Konwent przedzjazdowy
30-31 maja Krajowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy
 

Czerwiec 2014

3 czerwca godz. 14:30 spotkanie Krajowej Rady
4 czerwca godz. 11:00 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
24 czerwca godz. 14:30 spotkanie Prezydium Krajowej Rady
25 czerwca godz. 11:00 spotkanie Krajowej Rady
 

Sierpień 2014

1 sierpnia 2014 r. Posiedzenie Komisji Legislacji
Protokół 1/2014 z posiedzenia Komisji Legislacji w dniu 1 sierpnia 2014 r.
21 sierpnia 2014 r. Posiedzenie Komisji Legislacji
Protokół 2/2014 z posiedzenia Komisji Legislacji w dniu 21 sierpnia 2014 r.
 

Październik 2014

17 października 2014 r. Posiedzenie Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół 3/2014 z posiedzenia Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej w dniu 17 października 2014 r.
 

Grudzień 2014

16 grudnia 2014 r. Posiedzenie Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół 4/2014 z posiedzenia Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej w dniu 16 grudnia 2014 r.
 

Luty 2015

24 lutego 2015 r. Posiedzenie Komisji Legislacji
Protokół 1/2015 z posiedzenia Komisji Legislacji w dniu 24 lutego 2015 r.
 

Sierpień 2015

4 sierpnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej w dniu 4 sierpnia 2015 r.
 

Październik 2015

26 października 2015 r. Posiedzenie Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej
Protokół z posiedzenia Komisji Legislacji i Rady Legislacyjnej w dniu 26 października 2015 r.