Izba Architektów - strona główna

Archiwum

Życzenia Świąteczne
19.12.2014
Życzenia 2014
VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
11.12.2014

W dniach 6-7 odbył się VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Komunikat
28.10.2014

Krajowa Rada Izby Architektów RP prowadzi przekrojową weryfikację postanowień dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznych. W toku analizy postanowień Regulaminu Konkursu jednoetapowego pn. „Usługi – Opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”, którego Zamawiającym i Organizatorem jest Sąd Okręgowy w Częstochowie, dostrzeżone zostały przez nas uchybienia treści Regulaminu Konkursu oraz Wzoru umowy o prace projektowe. Nasze zastrzeżenia dotyczą m.in. konstrukcji i zakresu przejścia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą oraz postanowień określających warunek  udziału w konkursie w zakresie składanej przez uczestników polisy OC.

Z uwagi na nasze zastrzeżenia, prosimy o wnikliwe zapoznawanie się z treścią dokumentacji konkursowej dotyczącej w/w Konkursu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w konkursie.

V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
27.08.2014

W dniu 1 sierpnia odbył się V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Zawiadomienie o V Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe IARP
09.07.2014

Szczegóły w załączniku.

30 kwietnia 2014 r.
07.05.2014

W środę 30 kwietnia 2014 przed długim majowym weekendem odbyła się sesja Krajowej Rady IARP. Przedstawione zostały sprawozdania i projekty uchwał, które po zaakceptowaniu przez Radę zostaną wysłane do delegatów na Zjazd Krajowy.

Zaproszenie na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
02.05.2014

Do wszystkich Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 30-31 maja 2014 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 30-31 maja 2014 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

3 kwietnia 2014 r.
13.04.2014

Pierwsza sesja Krajowej Rady IARP  po wyborach nowych przewodniczących odbyła się w środę 3 kwietnia 2014 r. Podsumowano wynik wyborów zjazdów okręgowych i pogratulowano nowym przewodniczącym.