Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

ARCHICAD - szkolenie podstawowe
29-01-2020, rozpoczęcie o 11:00, Lublin - LB/0029/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie zastosowań programu, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń projektowych. Ukończenie szkolenia pozwoli na rozpoczęcie typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Regulaminy honorariów - nowoczesny serwis automatyzujący szacowanie wartości prac projektowych - simplifee.pl
29-01-2020, rozpoczęcie o 11:00, Wrocław - DS/0001/Std/2020

Szkolenie na temat szacowania wartości prac projektowych to dwa bloki. Pierwszy dotyczy analizy algorytmów zapisanych w uchwałach IARP oraz w Rozporządzeniu MI oraz obserwacji rynku wartości prac projektowych poprzez prezentację danych zaczerpniętych z internetu oraz dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi. Drugi blok to wyjaśnienie działania oprogramowania automatyzującego proces kalkulacji.

Zajęcia ceramiczne. Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych - Grupa I
01-02-2020, rozpoczęcie o 09:45, Gdańsk - PO/0001/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

Zajęcia ceramiczne. Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych - Grupa II
01-02-2020, rozpoczęcie o 11:30, Gdańsk - PO/0002/War/2020

Zajęcia ceramiczne w glinie polegające na wykonaniu ornamentu rzeźbiarskiego, występującego na elewacjach gdańskich zabytków. Pierwsza część zajęć to spacer ulicami Starego Miasta Gdańska i poznanie wybranych detali na fasadach zabytków. Druga to wykonanie pracy plastycznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.

Akustyka w architekturze
04-02-2020, rozpoczęcie o 11:45, Rzeszów - PK/0003/Std/2020

Podstawowe wymagania oraz ogólne zasady projektowania budynków pod względem akustycznym, wynikające z polskich przepisów prawnych, dyrektywy UE, norm PN oraz PN EN.

ARCHICAD - Narzędzia do modelowania
17-03-2020, rozpoczęcie o 11:00, Lublin - LB/0032/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Wizualizacja modelu BIM - metody prezentacji projektów
17-03-2020, rozpoczęcie o 16:00, Lublin - LB/0033/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

ARCHICAD - Otwarte środowisko pracy i koordynacji OPEN BIM
19-03-2020, rozpoczęcie o 10:00, Lublin - LB/0034/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Archiwum szkoleń