Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Szkolenie on-line pt.: "Ochrona przeciwpożarowa budynków"
15-07-2020, rozpoczęcie o 16:00, Gdańsk - PO/0026/Std/2020

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych posiadających również funkcje usługowe. Poruszane będą kwestie różnic w zakresie kwalifikacji wysokościowych poszczególnych obiektów. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla garaży. Na szkoleniu zostanie poruszona tematyka właściwego usytuowania budynków pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przedstawione zostaną również wymagania w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe ze wskazaniami kiedy konieczność instalacji jest wymagana przepisami, a kiedy jest dobrą praktyką.

Archiwum szkoleń