Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
21-01-2019, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0004/Std/2019

Przedstawienie przypadków szczególnych dotyczących przepisów techniczno-budowlanych. Interpretacja i wytłumaczenie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285). Przewiduje się dyskusję nad problemami zgłaszanymi z Sali przez uczestników szkolenia.

Gęśle, dudy i budy. Architektura chałup i instrumentów regionu Podhala - zmiany na przestrzeni dziejów.
23-01-2019, rozpoczęcie o 18:15, Katowice - SL/0005/Std/2019

Architektura chałup i instrumentów regionu Podhala - zmiany na przestrzeni dziejów.

Obwiązujące odstępstwa od przepisów warunków technicznych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
24-01-2019, rozpoczęcie o 09:45, Szczecin - ZP/0003/Std/2019

Przekazanie architektom niezbędnej i praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych.

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
24-01-2019, rozpoczęcie o 10:45, Wrocław - DS/0087/Std/2018

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze".

Problematyka w projektowaniu kuchni - hotele, restauracje, stołówki, bary
29-01-2019, rozpoczęcie o 15:30, Opole - OP/0014/War/2018

Problematyka w projektowaniu technologii kuchennych: omówienie, przykłady zmian projektowych

Gdzie są Twoje pieniądze?
31-01-2019, rozpoczęcie o 14:30, Gdańsk - PO/0121/Std/2017

Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Archiwum szkoleń