Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Nowe Prawo Budowlane
23-09-2020, rozpoczęcie o 16:00, Szczecin - ZP/0030/Std/2020

Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, objętych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Analiza porównawcza dotychczasowego i nowego stanu prawnego z uwzględnieniem obecnej praktyki.

Nowe Prawo Budowlane
24-09-2020, rozpoczęcie o 16:00, Szczecin - ZP/0031/Std/2020

Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, objętych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Analiza porównawcza dotychczasowego i nowego stanu prawnego z uwzględnieniem obecnej praktyki.

Szkolenie on-line pt.: "Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych"
29-09-2020, rozpoczęcie o 16:00, Gdańsk - PO/0027/Std/2020

1. Zmiany w Prawie budowlanym: 1.1. oczekujące na wejście w życie 19 września 2020 r. 1.2. cyfryzacja procesu inwestycyjnego 1.3. przeciwdziałanie suszy 2. Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanego 3. Przepisy przejściowe - możliwości wyboru 3.1. Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany 3.2. Sprawy wszczęte po wejściu zmiany 3.3. Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o ,,stary projekt budowlany" 4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego - okresy przejściowe 5. Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zmiany wprowadzone i projektowane zmiany 5.1. Projekt zmian w warunkach technicznych 6. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 6.1. Lista budów 6.1.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów 6.1.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów 6.2. Lista robót budowlanych 6.2.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów 6.2.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów 6.3. Zgłoszenie robót 6.3.1. Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia 6.3.2. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu 6.3.3. sprzeciw 6.3.4. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego 6.3.5. zmiany w procedurach zgłoszeń 6.4. Pozwolenie na budowę - zmiany 6.4.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - zmiany od 19 września 2020 r. 6.4.2. zawartość wniosku - wzory wady i zalety 6.4.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę 7. Nowy projekt budowlany - nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie 7.1. Projekt zagospodarowania działki 7.2. Projekt architektoniczno-budowlany 7.3. Projekt techniczny 7.4. Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE 7.5. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę 8. Projektant jako uczestnik procesu budowlanego - nowe obowiązki i uprawnienia 9. Istotne odstąpienie 9.1. Regulacje obowiązujące po zmianach 9.2. Zmiany od 19 września 2020 r. 10. Zmiana sposobu użytkowania - problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r.

Archiwum szkoleń