Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Kodeks postępowania administracyjnego - nowelizacja ustawy
12-12-2017, rozpoczęcie o 14:00, Częstochowa - SL/0107/Std/2017

Nowelizacja Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - wybrane zagadnienia, istotne z punktu widzenia pracy architekta. Nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane w świetle nowelizacji Kpa.

Gdzie są twoje pieniądze?
14-12-2017, rozpoczęcie o 12:00, Warszawa - MA/0100/Std/2017

Warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania zadaniami związanymi z prowadzeniem samodzielnej działalności projektowej w dziedzinie architektury.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
19-12-2017, rozpoczęcie o 14:00, Wrocław - DS/0106/Std/2017

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
20-12-2017, rozpoczęcie o 14:00, Wrocław - DS/0108/Std/2017

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Rozporządzenie WT po 1 stycznia 2018 r.
20-12-2017, rozpoczęcie o 14:15, Warszawa - MA/0105/Std/2017

Omówienie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wskazanie wpływu tych zmian na postępowania w toku.

Archiwum szkoleń