Izba Architektów - strona główna

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
27-06-2017, rozpoczęcie o 10:45, Rzeszów - PK/0062/Std/2017

Podczas szkolenia zostanie omówiona odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń.

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie. Kompetencje organów ochrony zabytków.
12-07-2017, rozpoczęcie o 13:45, Warszawa - MA/0008/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.