Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017r. - część pierwsza
21-02-2018, rozpoczęcie o 15:45, Gdańsk - PO/0008/Std/2018

Zmiany i nowe uregulowania, jakie zostały wprowadzone do kodeksu postępowania administracyjnego z dniem 1 czerwca 2017r.

Co z tą nowoczesnością - w kontekście rewitalizacji
22-02-2018, rozpoczęcie o 16:30, Łódź - LO/0011/Std/2018

Szkolenie dotyczące zagadnień rewitalizacji.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta
26-02-2018, rozpoczęcie o 15:00, Warszawa - MA/0010/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych, przedstawienie m.in. obowiązujących w tym zakresie podstaw prawnych i procedur administracyjnych, zakresu i sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz szeregu istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazanie korzyści i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

Projektowanie w obiektacha zabytkowych - część II - faza przedprojektowa, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
26-02-2018, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0004/Std/2018

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego

Archiwum szkoleń