Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

a) Umowa o prace projektowe: teoria i praktyka. b) Kodeks Etyki Zawodowej Architekta: praktyka stosowana.
04-09-2017, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0066/Std/2017

a) Omówienie zagadnień ogólnych związanych z formułowaniem umów i analizą umów dostarczanych przez zamawiających, przygotowanie umów z podwykonawcami branżowymi, omówienie umowy wzorcowej MPOIA, elementy umowy mające wpływ na bezpieczeństwo wykonawcy, zamawiającego i powodzenie zadania. b) Omówienie ogólnych zasad regulujących odpowiedzialność z podziałem na zawodową i dyscyplinarną. Omówienie zasad etyki zawodowej w teorii (KEZA) i w praktyce na podstawie studiów poszczególnych przypadków.

Archiwum szkoleń