Izba Architektów - strona główna

Fasady wentylowane. Akustyka wnętrz
27-02-2017, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0016/Std/2017

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z projektowaniem okładzin Rockpanel, obliczenia termiczne fasady wentylowanej Rockwool, BIM. Poznanie wymagań normy akustycznej oraz zastosowanie materiałów Rockfon;

Obszar oddziaływania obiektu oraz podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego dla architektów
28-02-2017, rozpoczęcie o 15:00, Częstochowa - SL/0015/Std/2017

Problematyka ustalania obszaru oddziaływania obiektu na potrzeby opracowania projektu budowlanego, w kontekście istniejących przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia Kodeksu postępowania administracyjnego, istotne z punktu widzenia pracy architekta.

BIM - technologie cyfrowe i zarządzanie projektami
01-03-2017, rozpoczęcie o 09:45, Rzeszów - PK/0013/Std/2017

Wprowadzenie do technologii BIM (ang. Building Information Modeling) jako sposobu projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych. Nowa filozofia cyfrowego modelowania w codziennej pracy architekta.

Nie daj się zaskoczyć - trening negocjacji dla architektów
01-03-2017, rozpoczęcie o 09:45, Poznań - WP/0032/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania i ujednolicenia pojęć z obszaru negocjacji oraz technik i etapów negocjacji. Strategie negocjacji (m.in. indywidualna strategia negocjacyjna)

Tradycja i nowoczesność w doborze technologii do renowacji zabytków
01-03-2017, rozpoczęcie o 12:00, Lublin - LB/0007/Konf/2016

Teoretyczne i praktyczne aspekty związane z realizacją prac konserwatorskich przy wykorzystaniu produktów z linii HITORICA

Gdzie kończę się JA, a zaczyna INWESTOR - warsztaty z asertywności
02-03-2017, rozpoczęcie o 09:45, Poznań - WP/0033/War/2016

Warsztaty z usystematyzowania wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenia umiejętności stosowania technik asertywnych. Świadome kształtowanie relacji zawodowych, eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych. Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów asertywnych.

Efektywna komunikacja w zawodzie architekta z elementami prezentacji i autoprezentacji
03-03-2017, rozpoczęcie o 09:45, Poznań - WP/0034/War/2016

Warsztaty mają na celu poznanie modeli i zasad profesjonalnej komunikacji w zawodzie architekta, a także metod budowania pozytywnego wizerunku. W czasie warsztatów zostaną omówione techniki efektywnych prezentacji i autoprezentacji. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia technik wzmacniających komunikację interpersonalną, by być zrozumiałym i umieć precyzyjne i w sposób czytelny przekazywać komunikaty, intencje, itp.

Warsztaty ,,I LOVE BIM"
04-03-2017, rozpoczęcie o 09:45, Łódź - LO/0001/War/2017

Warsztaty "I love BIM' mają na celu przybliżenie uczestnikom praktycznej strony zastosowania metodyki BIM / IPD oraz praktycznych możliwości realizacji inwestycji budowlanej w tejże metodyce. Warsztaty stanowią kontynuację szkolenia wprowadzającego z dnia 22.09.2016 r. Każdy z zapisanych uczestników zobligowany jest do zapewnienia w dniu warsztatów komputera we własnym zakresie, z wcześniej pobranym, zainstalowanym, uaktywnionym i działającym software wysłanym e-mailem.

Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS
06-03-2017, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0011/Std/2017

Szkolenie dotyczące zagadnień termiki naświetli dachowych, jej wpływu na koszty, komfort i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w oparciu o różne normy obliczeniowe.

Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS.
15-03-2017, rozpoczęcie o 16:45, Gdańsk - PO/0017/Std/2017

Zaznajomienie z podstawowymi zasadami projektowania systemów oddymiania w oparciu o różne normy projektowe DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS ze wskazaniem różnic wynikających z ich zastosowania. Zapoznanie z aktualnymi przepisami dotyczącymi termiki naświetli dachowych oraz przedstawienie wpływu komponentów użytych do budowy okien połaciowych i technologii ich wykonania na współczynnik przenikania ciepła Urc (Umax).