Izba Architektów - strona główna

LOS FIRMY W OBLICZU ZGONU PRZEDSIĘBIORCY - część II
26-04-2017, rozpoczęcie o 16:20, Łódź - LO/0029/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy w zakresie świadomego zaplanowania przejścia przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych lub udziałów albo akcji w spółkach kapitałowych na następców prawnych, spadkobierców. Sukcesja w biznesie obejmuje również zabezpieczenie przedsiębiorców oraz prowadzących przez nich spółek, działalności gospodarczych od zdarzeń losowych, w tym nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci, konieczności spłaty kredytów czy pożyczek.

Zielona konieczność LEED & BREEAM -praktyczne wskazówki - czy architekt może być asesorem ?
27-04-2017, rozpoczęcie o 11:45, Wrocław - DS/0031/Std/2017

Szkolenie poświęcone tematyce certyfikacji obiektów oraz roli architekta w całym procesie, w kontekście praktycznych wskazówek (oczekiwania inwestora, właściciela, najemcy, developera), a późniejszy - finalny efekt. Pokazane zostaną różnice w procesie certyfikacji dla różnych obiektów, przykłady realizacji zobowiązań.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - procedury konserwatorskie
10-05-2017, rozpoczęcie o 12:00, Lublin - LB/0032/Std/2017

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków. Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane - część II
11-05-2017, rozpoczęcie o 16:15, Nowy Sącz - MP/0036/Std/2017

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w materię określania danych charakterystycznych budynku, celem przyporządkowania mu właściwych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.: wysokość, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi, ilość osób, klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - procedury konserwatorskie
12-05-2017, rozpoczęcie o 16:00, Gdańsk - PO/0034/Std/2017

Wyjaśnienie formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, procedur konserwatorskich oraz kompetencji organów ochrony zabytków. Poznanie podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

FORMALNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH. PROCEDURY KONSERWATORSKIE, KOMPETENCJE ORGANÓW OCHRONY ZABYTKÓW
15-05-2017, rozpoczęcie o 13:45, Bydgoszcz - KP/0020/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.

FORMALNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH. PROCEDURY KONSERWATORSKIE, KOMPETENCJE ORGANÓW OCHRONY ZABYTKÓW
18-05-2017, rozpoczęcie o 16:20, Łódź - LO/0023/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.