Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

archiCARE TRENDY - ergonomia i design w projektowaniu obiektów z funkcją opieki dla osób starszych
24-10-2017, rozpoczęcie o 11:00, Poznań - WP/0086/Std/2017

Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektowaniu obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Cześć II. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznawania budowli zabytkowej.
24-10-2017, rozpoczęcie o 12:45, Lublin - LB/0085/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - część 3
25-10-2017, rozpoczęcie o 09:40, Rzeszów - PK/0078/Std/2017

Analizy przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską - kontynuacja zagadnień: ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową.

ARCHICARE TRENDY - ergonomia i design w projektowaniu obiektów z funkcją opieki dla osób starszych
25-10-2017, rozpoczęcie o 10:45, Warzymice k. Przecławia - ZP/0084/Std/2017

Szkolenie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z rozwiązaniami funkcjonalno-ergonomicznymi w projektach obiektów opieki geriatrycznej (domy dziennego pobytu, domy seniora, oddziały geriatryczne, mieszkania seniora, ośrodki rehabilitacji itp.) warunkujących efektywność działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta. Kształtowanie przestrzeni dostępnej dla wszystkich
25-10-2017, rozpoczęcie o 15:00, Gliwice - SL/0087/Std/2017

Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie - oraz płynące z tego korzyści społeczne. Zasady opiniowania opracowań projektowych pod względem wymagań osób niepełnosprawnych - zakres i tryb uzgadniania.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa, ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
26-10-2017, rozpoczęcie o 16:20, Łódź - LO/0083/Std/2017

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Tematy te mają dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów - wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Archeologia w praktyce architekta. (część III cyklu, temat 3)
06-11-2017, rozpoczęcie o 14:50, Bydgoszcz - KP/0079/Std/2017

Szkolenie dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Temat ma dla architekta - koordynatora inwestycji charakter informacyjny, wyjaśniający czego może oczekiwać od innych specjalistów - wykonawców tych badań, aby zbudować ramy całego przedsięwzięcia związanego z zabytkiem.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Cześć II. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
20-11-2017, rozpoczęcie o 13:50, Bydgoszcz - KP/0081/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.

Budowanie Marki Architekta - warsztaty w dniu 12.12.2017 r.
12-12-2017, rozpoczęcie o 09:20, Łódź - LO/0014/War/2017

Celem warsztatów jest zbudowanie i wzmocnienie pozycji architektów Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP w środowisku biznesowym. Uczestnicy będą pracować nad poprawą poczucia pewności siebie, budowaniem swojej indywidualnej marki zawodowej oraz komunikowaniem jej w relacjach z klientem i mediami. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z tematyką warsztatów wizerunkowych dla architektów oraz z merytoryczną zawartością i technicznymi aspektami miękkich szkoleń rozwojowych. To niepowtarzalna szansa spojrzenia na siebie i swoją pracę z innej perspektywy. Warsztaty są płatne, koszt uczestnictwa dla architektów - członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP wynosi 370,00 zł Osoby zainteresowane wzięciem udziału w płatnych warsztatach, prosimy o przesłanie zgłoszenia swojego uczestnictwa na adres e-mail: lodzka.biuro@iarp.pl

Archiwum szkoleń