Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Praktyczne wykorzystanie Revita i ArchiCAD w tworzeniu budynku z wprowadzeniem struktur ścian systemowych (szkolenie online)
04-06-2020, rozpoczęcie o 15:45, Poznań/Warszawa - WP/0025/Std/2020

Celem szkolenia jest efektywne wykorzystanie środowiska ArchiCAD i Revit w projektowaniu, poznanie nowych możliwości i narzędzi, projektowanie w oparciu o rozwiązania dostępne na rynku, zoptymalizowanie i ułatwienie pracy projektowej. Webinarium będzie polegać na zademonstrowaniu praktycznych możliwości nowych narzędzi BIM, m.in. wprowadzania struktur ścian, definiowania przyjętych rozwiązań, zmian struktur, wprowadzania elementów ścian (nadproży), narzędzi pomocniczych przy przyjmowaniu rozwiązań (kalkulator współczynnika przenikania ciepła U). UWAGA! Zgłoszenia - rejestracja na szkolenie- do 3 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 Po zapisaniu się na szkolenie dla uczestnika szkolenia generowany jest link do webinarium, który trzeba uruchomić na 15 minut przed rozpoczęciem webinarium. By wziąć udział w webinarium potrzebny jest dostęp do Internetu. Uczestnicy mogą pobrać narzędzia, które będą prezentowane. Link do narzędzi: https://www.solbet.pl/projektowanie-w-systemie-solbet-bim/ Jednak podczas webinarium nie będzie wystarczająco dużo czasu, by podążać za prowadzącym wykonując te same operacje w programie.

Projektowanie uniwersalne i dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
08-06-2020, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0024/Std/2020

Szkolenie będzie w formie warsztatów. W trakcie szkolenia chcemy pokazać jak funkcjonuje osoba z niepełnosprawnościami i jakie bariery najczęściej napotyka w swoim otoczeniu. Pokażemy na przykładach, najczęstsze błędy w projektowaniu, powodujące utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Przekażemy informacje o zmianach w prawie jakie nastąpiły w doku 2019 r.

Szkolenie on-line pt.:"Zmiany w Prawie Budowlanym"
09-06-2020, rozpoczęcie o 16:00, - PO/0022/Std/2020

Prawo budowlane - najnowsze zmiany: 1. Zmiany w Prawie budowlanym: 1.1. wprowadzone 13 i 22 lutego, 18 kwietnia i 30 kwietnia 4 maja, 15 i 29 sierpnia, 1, 20 i 23 września, 25 października, 23 listopada 2019 r. 1 i 31 stycznia oraz 18 kwietna 2020 r. 1.2. uchwalone przez Sejm i oczekujące na wejście w życie 1.2.1. 31 lipca 2020 r. - ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 1.2.2. 19 września 2020 r. - ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane 1.3. Wprowadzone na czas pandemii 2. Definicje - zmiany i problemy interpretacyjne 3. Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i projektowane zmiany warunków technicznych dla budynków 4. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 4.1. Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów 4.1.1. Zmiany wprowadzone 4.1.2. Zmiany od 19 września 2020 r. 4.2. Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia 4.2.1. Zmiany wprowadzone 4.2.2. Zmiany od 19 września 2020 r. 4.3. Pozwolenie na budowę - zmiany wprowadzone i zmiany oczekujące na wejście w życie 4.3.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - oczekiwane zmiany 4.3.2. zawartość wniosku 4.3.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę - zmiany wprowadzone i oczekujące na wejście wżycie 4.3.4. ustalanie stron postępowania - zmiany od 19 września 2020 r. 4.4. Zgłoszenie robót 4.4.1. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu 4.4.2. sprzeciw 4.4.3. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego 4.4.4. zmiany w procedurach zgłoszeń 5. Projekt budowlany 5.1. mapa do celów projektowych - zmiana definicji od 31 lipca 2020 r. 5.2. części składowe projektu budowlanego 5.3. zakres projektu budowlanego 5.4. zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej 5.5. projekt techniczny jako część projektu budowlanego - zmiany od 19 września 2020 r. i przepisy przejściowe obowiązujące do 19 września 2021 r. 5.6. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę 6. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego 6.1. Obowiązki i uprawnienia projektanta 6.2. Nadzór autorski 6.3. Kwalifikowanie odstąpień 6.4. Sporządzenie indywidualnej dokumentacji na wzór do jednostkowego stosowania 7. Istotne odstąpienie 7.1. Regulacje obowiązujące po zmianach 7.2. Zmiany oczekujące na wejście w życie 8. Oddanie obiektu do użytkowania 8.1. wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy 8.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie 8.3. dokumenty niezbędne w postępowaniu - zmiany 8.4. zakres obowiązkowej kontroli 9. Zmiana sposobu użytkowania - problemy stosowania art. 71 i zmiany oczekujące na wejście w życie. 10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

Archiwum szkoleń