Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Profesjonalna działalność architekta i problemy prawne z nią związane - wybrane zagadnienia na podstawie doświadczeń Biura Prawnego Mazowieckiej OIA RP
14-11-2019, rozpoczęcie o 15:30, Opole - OP/0098/Std/2018

Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego programem szkolenia

Prawo budowlane
14-11-2019, rozpoczęcie o 16:00, Bielsko-Biała - SL/0053/Std/2019

Ustawa Prawo budowlane. Przypomnienie i omówienie najistotniejszych zmian.

Dom dla ulubionej zabawki/ulubionego bohatera
16-11-2019, rozpoczęcie o 09:45, Gdańsk - PO/0022/War/2019

Zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją.

Warsztaty dla architektów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków we współpracy z ekspertami
18-11-2019, rozpoczęcie o 13:50, Bydgoszcz - KP/0021/War/2019

Bezpieczeństwo pożarowe - Warunki techniczne a zasady wiedzy technicznej. Efektywność energetyczna - nowe przepisy. Wsparcie i narzędzia dla projektantów - ROCKWOOL Polska.

Warsztat BIM - modelowanie, zestawienie
18-11-2019, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0057/Std/2019

Szkolenie ma na celu przybliżyć możliwości technologii Building Information Modeling (Budowanie Informacji Modelem) w procesie projektowania budynku architektonicznego. Przedstawione zostaną materiały video wraz z komentarzem dotyczącym czynności jakie należy wykonywać krok po kroku, aby uzyskać pożądany efekt w modelu BIM.

Projektowanie nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych: wytyczne, wymagania i rozwiązania
21-11-2019, rozpoczęcie o 13:30, Poznań - WP/0055/Std/2019

Poznanie wytycznych i wymagań dotyczących projektowania nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych. Przedstawienie rozwiązań konstrukcji fasadowych i pokazanie przykładów ich zastosowania na budynkach. Poszerzenie wiedzy na temat termiki, akustyki i odporności pożarowej fasad.

Projektowanie uniwersalne powierzchni biurowych i mieszkalnych dostosowane do różnych potrzeb środowiska i użytkowników.
28-11-2019, rozpoczęcie o 11:45, Poznań - WP/0056/Std/2019

Zapoznanie się z tematyką projektowania uniwersalnego szeroko rozumianej przestrzeni biurowej i mieszkalnej, podążającej za wiekiem, związanymi z tym potrzebami i niepełnosprawnościami. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające w pełni zrozumieć potrzeby Użytkowników i Inwestorów, a także informacje dotyczące rozwiązań technologicznych oraz sprzętowych pogłębiających wiedzę na temat ich zastosowania w projektach.

Ochrona przeciwpożarowa budynków
28-11-2019, rozpoczęcie o 15:15, Gdańsk - PO/0051/Std/2019

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia jakie zaszły pod względem pożarowym w przepisach techniczno-budowlanych w styczniu 2018 roku i ich wpływ na projektowane obiekty budowlane. Poza rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostanie ponadto poruszona kwestia rozwiązań zamiennych od przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej przy projektowaniu obiektów budowlanych oraz wymagań w zakresie scenariusza pożarowego.

Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego- wybrane zagadnienia w praktyce.
29-11-2019, rozpoczęcie o 11:00, Wrocław - DS/0052/Std/2019

Szkolenie będzie obejmowało omówienie zagadnień związanych z projektowaniem budynków, klatek schodowych oraz garaży podziemnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej, omówienie systemów przeciwpożarowych w nich występujących. Dodatkowo zostaną omówione zasady dotyczące oceny elementów budowlanych pod kątem odporności ogniowej i klasy reakcji na ogień.

Archiwum szkoleń