Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Praktyczne aspekty wdrażania RODO
26-06-2018, rozpoczęcie o 10:30, Poznań - WP/0039/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta. Informacje o dostosowaniu systemu informatycznego do przepisów RODO. Przedstawienie i omówienie dokumentów niezbędnych do legalnego przetwarzania danych. Omówienie praktycznych sposobów audytu i tworzenia dokumentacji.

Praktyczne aspekty wdrażania RODO
26-06-2018, rozpoczęcie o 14:30, Poznań - WP/0040/Std/2018

Przedmiotem szkolenia są nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta. Informacje o dostosowaniu systemu informatycznego do przepisów RODO. Przedstawienie i omówienie dokumentów niezbędnych do legalnego przetwarzania danych. Omówienie praktycznych sposobów audytu i tworzenia dokumentacji.

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo autorskie w odniesieniu do procedury konkursowej.
11-07-2018, rozpoczęcie o 09:00, Poznań - WP/0044/Std/2018

Poznanie problematyki konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu prawa autorskiego, które związane jest z uprawnieniami oraz obowiązkami stron umowy, obejmującej m.in szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Poznanie zagadnień prawa autorskiego w odniesieniu do procedury konkursowej.

Archiwum szkoleń