Izba Architektów - strona główna

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem sanitarnohigienicznym
29-03-2017, rozpoczęcie o 15:00, Częstochowa - SL/0025/Std/2017

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Omówienie zasad uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

FORMALNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH. PROCEDURY KONSERWATORSKIE, KOMPETENCJE ORGANÓW OCHRONY ZABYTKÓW
30-03-2017, rozpoczęcie o 15:15, Kielce - SW/0027/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.

Systemowe rozwiązania suchej zabudowy SINIAT wraz z rozwiązaniami ochrony ppoż. firmy PROMAT
04-04-2017, rozpoczęcie o 17:00, Gdańsk - PO/0018/Std/2017

Szkolenie dostarczające wiedzy z zakresu: płyt cementowych do stosowania na zewnątrz budynków, systemów przeszkleń ogniochronnych, biernego zabezpieczenia konstrukcji stalowych, kompleksowych systemów oddymiania kanałowego.

FORMALNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH. PROCEDURY KONSERWATORSKIE, KOMPETENCJE ORGANÓW OCHRONY ZABYTKÓW
15-05-2017, rozpoczęcie o 14:00, Bydgoszcz - KP/0020/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.

FORMALNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH. PROCEDURY KONSERWATORSKIE, KOMPETENCJE ORGANÓW OCHRONY ZABYTKÓW
18-05-2017, rozpoczęcie o 16:20, Łódź - LO/0023/Std/2017

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.