Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

LEGALIS - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck
24-09-2018, rozpoczęcie o 16:45, Kraków - MP/0057/Std/2018

LEGALIS - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne, rekonstrukcje.
25-09-2018, rozpoczęcie o 10:00, Wrocław - DS/0041/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego. Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle aktualnych przepisów. Problem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Rekonstrukcje dawnych siedzib ludzkich. Omówienie uwarunkowań prawnych w kontekście dziedzictwa archeologicznego, rewitalizacji i rekonstrukcji.

Umowa projektowa - błędy w jej konstruowaniu i ich skutki
25-09-2018, rozpoczęcie o 15:00, Katowice - SL/0056/Std/2018

Problemy prawne umów między architektem a inwestorem - analiza zapisów umownych pod kątem najczęściej popełnianych błędów i ich skutków.

Odbiory obiektów budowlanych przez przedstawicieli PSP - nowe procedury, najczęstsze nieprawidłowości oraz Warsztaty praktyczne z zasobów Systemu Informacji Prawnej LEGALIS.
25-09-2018, rozpoczęcie o 15:30, Opole - OP/0007/War/2018

Odbiory obiektów budowlanych przez przedstawicieli PSP - nowe procedury, najczęstsze nieprawidłowości oraz Warsztaty praktyczne z zasobów Systemu Informacji Prawnej LEGALIS.

Zagadnienia teorii i praktyki projektowania budynków w świetle przepisów Działu X Warunków Technicznych - oszczędność energii i izolacyjność cieplna
26-09-2018, rozpoczęcie o 15:30, Gdańsk - PO/0055/Std/2018

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie kwestii projektowania budynków zgodnie z par.328 i 329 Warunków Technicznych. Rekapitulacja i uporządkowanie wiedzy na temat oszczędności energii w budownictwie poprzez omówienie i przedstawienie na przykładach takich pojęć jak energia użytkowa, końcowa i pierwotna, budynek energooszczędny, budynek pasywny, współczynnik U i lambda. Podczas szkolenia zostaną przedstawione na konkretnych przykładach budynków mieszkalnych możliwości wpływania przez Architekta na docelowy poziom wskaźnika EP, a w szczególności zostaną omówione takie kwestie jak wpływ rodzaju wentylacji, grubości izolacji termicznej, wielkości przeszkleń, usytuowania budynku na zapotrzebowanie na energię użytkową oraz wpływ rodzaju źródła ciepła i sposobu gospodarowania energią na wskaźnik EP

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne, rekonstrukcje
27-09-2018, rozpoczęcie o 09:45, Szczecin - ZP/0051/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego. Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle aktualnych przepisów. Problem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Rekonstrukcje dawnych siedzib ludzkich. Omówienie uwarunkowań prawnych w kontekście dziedzictwa archeologicznego, rewitalizacji i rekonstrukcji.

RODO w zawodzie architekta
03-10-2018, rozpoczęcie o 10:00, Poznań - WP/0012/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

RODO w zawodzie architekta
03-10-2018, rozpoczęcie o 14:45, Poznań - WP/0013/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową
18-10-2018, rozpoczęcie o 15:00, Olsztyn - WM/0058/Std/2018

Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej - dotyczy badań przedprojektowych koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską.

Archiwum szkoleń