Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Regulaminy honorariów - nowoczesny serwis automatyzujący szacowanie wartości prac projektowych - simplifee.pl
25-02-2020, rozpoczęcie o 14:00, Warszawa - MA/0012/Std/2020

Szkolenie na temat szacowana wartości prac projektowych to dwa bloki. Pierwszy dotyczy analizy algorytmów zapisanych w uchwałach IARP i w Rozporządzeniu MI oraz obserwacji rynku wartości prac projektowych poprzez prezentację danych zaczerpniętych z internetu oraz dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi. Drugi blok to wyjaśnienie działania oprogramowania automatyzuiącego proces kalkulacji.

Stosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, w szczególności w projekcie budowlanym.
25-02-2020, rozpoczęcie o 15:00, Częstochowa - SL/0015/Std/2020

Zasady odczytywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i interpretacja ich zapisów na praktycznych przykładach i orzeczeniach. Inne dokumenty planistyczne.

Zaprojektuj stronę WWW swojej pracowni
26-02-2020, rozpoczęcie o 11:00, Poznań - WP/0003/War/2020

Zapoznanie się z WordPressem - najpopularniejszym środowiskiem do budowania stron WWW. Podczas szkolenia uczestnicy zyskają umiejętność samodzielnego edytowania wyglądu strony, dodawania kolejnych podstron, wpisów, a także uzupełniania jej o wymaganą treść. Omówienie tematyki technicznego podejścia do spełnienia wymogów RODO na stronie internetowej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z dobrymi praktykami pracy w WordPressie oraz podstawami bezpieczeństwa stron WWW.

Zaprojektuj stronę WWW swojej pracowni
27-02-2020, rozpoczęcie o 11:00, Poznań - WP/0004/War/2020

Zapoznanie się z WordPressem - najpopularniejszym środowiskiem do budowania stron WWW. Podczas szkolenia uczestnicy zyskają umiejętność samodzielnego edytowania wyglądu strony, dodawania kolejnych podstron, wpisów, a także uzupełniania jej o wymaganą treść. Omówienie tematyki technicznego podejścia do spełnienia wymogów RODO na stronie internetowej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z dobrymi praktykami pracy w WordPressie oraz podstawami bezpieczeństwa stron WWW.

Istotne przepisy prawa z dziedziny budownictwa wydane w latach 2018-2019
28-02-2020, rozpoczęcie o 12:45, Szczecin - ZP/0014/Std/2020

Omówienie istotnych przepisów budowlanych oraz przepisów towarzyszących wraz z wpływem na przepisy istniejące i wynikające z tego konsekwencje dla projektanta i inwestora.

Szkolenie panelowe: 1. "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów", 2. "Drogi pożarowe-wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych", 3. "Wymagania w zakresie"
29-02-2020, rozpoczęcie o 09:15, Gdańsk - PO/0011/Std/2020

Panel 1: "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów" - Zweryfikujemy, na ile ważną umiejętnością jest rozpoznawanie kierunku kluczowych zainteresowań klienta. Zapoznamy się z metodami określania potrzeb, jakie klient chce zrealizować za pomocą danej inwestycji. Z kolei potrzeby wynikają z wartości uświadomionych (mniej lub więcej) w toku zbierania doświadczeń przez każdą z osób. Zarówno rozwijanie firmy, jak i realizacji inwestycji, projektowanie wnętrza, czy określenie funkcji planowych w budynku jest powiązane w znacznym stopniu z procesem rozumienia tego, co ważne dla interesariuszy danego życia, czy danej inwestycji. Sprawne, konwersacyjne wartości, więc istotną kompetencją każdego menadżera projektu czy architekta zarówno w etapie zbierania wymagań jak negocjowania wynagrodzenia.Podczas ćwiczeń i wykładu doświadczymy metod określania kluczowych wartości. Panel 2: "Drogi pożarowe - wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych" - Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących dróg pożarowych oraz możliwości stosowania rozwiązań zamiennych. Panel 3: "Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru" - Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wzorcowe inwestycje edukacyjne - projektowanie dla dzieci i młodzieży
04-03-2020, rozpoczęcie o 11:45, Szczecin - ZP/0019/Std/2020

Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat projektowania nowoczesnych obiektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Omówienie przepisów, norm oraz trendów kształtujących przestrzeń dla młodych użytkowników. Przedstawienie wyników badań wpływu kolorów, a także odpowiedniej akustyki na dobrostan uczniów i pracowników placówek oświatowych.

ARCHICAD - szkolenie podstawowe
05-03-2020, rozpoczęcie o 10:00, Olsztyn - WM/0006/War/2020

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie zastosowań programu, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń projektowych. Ukończenie szkolenia pozwoli na rozpoczęcie typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

ARCHICAD - Narzędzia do modelowania
17-03-2020, rozpoczęcie o 11:00, Lublin - LB/0032/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Wizualizacja modelu BIM - metody prezentacji projektów
17-03-2020, rozpoczęcie o 16:00, Lublin - LB/0033/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

ARCHICAD - Otwarte środowisko pracy i koordynacji OPEN BIM
19-03-2020, rozpoczęcie o 10:00, Lublin - LB/0034/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

ARCHICAD - Narzędzia do modelowania
28-04-2020, rozpoczęcie o 12:00, Olsztyn - WM/0007/War/2020

W programie szkolenia przewidziane jest prześledzenie narzędzi do zaawansowanego modelowania z użyciem standardowych narzędzi programu ARCHICAD. Ćwiczenia praktyczne wykonane podczas warsztatów pozwolą na wykorzystanie ich podczas typowej pracy projektowej nad projektem budowlanym.

Otwarte środowisko pracy i koordynacji OPEN BIM
28-05-2020, rozpoczęcie o 12:00, Olsztyn - WM/0005/War/2020

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności projektowania przy pomocy koordynacji międzybranżowej. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Wizualizacja modelu BIM - metody prezentacji projektów
18-06-2020, rozpoczęcie o 12:00, Olsztyn - WM/0037/War/2019

W programie szkolenia przewidziane jest podniesienie efektywności i skuteczności komunikacji z inwestorem przy pomocy wizualizacji modelu BIM. Prześledzenie zastosowań programów, zapoznanie z zasadami działania aplikacji oraz wykonanie praktycznych ćwiczeń.

Archiwum szkoleń