Izba Architektów - strona główna

Komisje i zespoły problemowe Krajowej Rady IARP » Pion zawodowy

Komisja Kształcenia i Edukacji
21.02.2019

Koordynator Komisji - Kazimierz Butelski (MPOIA)

Komisja Kształcenia i Edukacji - Podkomisja Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego
21.02.2019

Podkomisja Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego

 • Tomasz Wagner SLOIA - p.o. przewodniczącego
 • Janusz Gujski POOIA
 • Grzegorz Bukal POOIA
 • Tomasz Gęsiak MAOIA
 • Aleksandra Kornecka WPOIA
 • Wacław Szarejko DSOIA
 • Aleksandra Hamberg-Federowicz ZPOIA
Komisja Kształcenia i Edukacji - Podkomisja Szkoleń Zawodowych
21.02.2019

Podkomisja Szkoleń Zawodowych

 • Łukasz Krawontka (KRIA) - przewodniczący
 • Henryk Piątek SLOIA,
 • Jan Wojciech Skowroński KPOIA
 • Witold Zieliński MPOIA
 • Wojciech Lizurej PDOIA
 • Anna Płatek ZPOIA
 • Agnieszka Figielek WPOIA
Komisja Kształcenia i Edukacji - Podkomisja Powszechnej Edukacji Architektonicznej
21.02.2019

Podkomisja Powszechnej Edukacji Architektonicznej

 • Anna Kulińska KRIA - przewodnicząca
 • Marlena Wolnik SLOIA
 • Magdalena Hyży-Rydzewska PDOIA
 • Piotr Marczak POOIA
 • Agnieszka Kantor - Kołodyńska LBOIA
 • Joanna Jaskułowska LOOIA
 • Agnieszka Zygmunt MAOIA
Zespół ds standardów praktyki zawodowej
15.04.2019
 • Wojciech Podleski SLOIA - przewodniczący
 • Jerzy Witeczek SLOIA
 • Marcin Kamiński SWOIA
 • Leszek Link DSOIA
Komisja ds. ubezpieczeń
15.04.2019
 • Piotr Żabicki MAOIA - Przewodniczący
 • Marek Tarko MPOIA
 • Łukasz Krawontka MPOIA
 • Konrad Karmański LOOIA
 • Magdalena Pękala LBOIA
 • Waldemar Jasiewicz PDOIA