Izba Architektów - strona główna

Zespoły robocze Krajowej Rady IARP w IV kadencji (2014-2018)

Zespół ds Warunków Ubezpieczenia OC
08.03.2015

ubezpieczeniaOC@izbaarchitektow.pl

 • Piotr Żabicki- Przewodniczący
 • Łukasz Krawontka
 • Marek Tarko
Zespół ds Doskonalenia Zawodowego Architektów IARP
08.03.2015

szkolenia@izbaarchitektow.pl

 • Mariusz Szabłowski - Przewodniczący
 • Katarzyna Wrońska - Wiceprzewodnicząca
 • Alina Samolewska - Sekretarz
 • Łukasz Górzyński
 • Piotr Błażejewski
 • Bartosz Dzioch
 • Henryk Piątek
 • Jan Wojciech Skowroński
Komisja i Rada Legislacyjna
08.03.2015
Zespół ds Standardów Zawodu Architekta
08.03.2015
Zespół ds Warunków Wykonywania Zawodu
08.03.2015
Zespół ds Edukacji Architektonicznej Dzieci i Młodzieży
08.03.2015

edukacja-mlodziezy@izbaarchitektow.pl

Koordynatorzy wojewódzcy:

Stała Komisja Wydawnicza
08.03.2015

komisja-wydawnicza@izbaarchitektow.pl

 • Wojciech Gwizdak - Przewodniczący
 • Izabela Klimaszewska - Wiceprzewodnicząca
 • Alicja Bojarowicz
 • Piotr Średniawa
 • Piotr Glegoła
 • Urszula Szabłowska