Izba Architektów - strona główna

Zespoły robocze Krajowej Rady IARP

Zespół ds Warunków Ubezpieczenia OC
08.03.2015
 • Sławomir Żak
 • Piotr Gadomski
 • Krzysztof Ozimek

ubezpieczeniaOC@izbaarchitektow.pl

Zespół ds Doskonalenia Zawodowego Architektów IARP
08.03.2015
 • Mariusz Szabłowski - Przewodniczący
 • Katarzyna Wrońska - Wiceprzewodnicząca
 • Alina Samolewska - Sekretarz
 • Łukasz Górzyński
 • Piotr Błażejewski
 • Bartosz Dzioch
 • Henryk Piątek
 • Piotr Brzeziński

szkolenia@izbaarchitektow.pl

Komisja i Rada Legislacyjna
08.03.2015

legislacja@izbaarchitektow.pl

Komisja Legislacji (kadencja 2014-2018)

 • Piotr Andrzejewski - Przewodniczący
 • Mikołaj Machulik
 • Jerzy Nowak
 • Leszek Kołacz
 • Bożena Nieroda
 • Janusz Wieczorkiewicz
 • Małgorzata Matusiewicz
 • Janusz Gąsiorowski

Rada Legislacyjna

 • Anna Pawlicka-Zabojszcz
 • Paweł Kochański
 • Jarosław Żwirski
 • Paweł Kasprzycki
 • Grzegorz Lechowicz
 • Andrzej Szuba
 • Wojciech Gwizdak
 • Marek Czuryło
 • Marek Zajączkowski
 • Ryszard Comber
 • Dariusz Kiński
 • Tomasz Walczuk
 • Kazimierz Kraczoń
 • Maciej Szarapo
 • Stefan Stempin
 • Teobald Jałyński
Zespół ds Standardów Zawodu Architekta
08.03.2015

standardy@izbaarchitektow.pl

 • Jacek Miller
 • Piotr Fokczyński
 • Sławomir Żak
 • Anna Kościuk
Zespół ds Warunków Wykonywania Zawodu
08.03.2015

Koordynatorzy Krajowej Rady IARP

 • Piotr Gadomski
 • Sławomir Żak
 • Krzysztof Ozimek
 • Piotr Franta
...
Zespół ds Edukacji Architektonicznej Dzieci i Młodzieży
08.03.2015

edukacja-mlodziezy@izbaarchitektow.pl

Andrzej Poniewierka - Przewodniczący

Koordynatorzy wojewódzcy:

Stała Komisja Wydawnicza
08.03.2015

komisja-wydawnicza@izbaarchitektow.pl

 • Sławomir Żak - Przewodniczący
 • Izabela Klimaszewska - Wiceprzewodnicząca, Pełnomocnik Krajowej Rady do spraw udziału IARP na MTP Budownictwa i Architektury BUDMA
 • Alicja Bojarowicz
 • Marek Czuryło
 • Piotr Glegoła
 • Urszula Szabłowska