Izba Architektów - strona główna

Komisje i zespoły problemowe Krajowej Rady IARP

Komisja Samorządu Zawodowego
18.12.2018
 • Przewodniczący –  Waldemar Jasiewicz PDOIA
 • Grzegorz Lechowicz MPOIA
 • Marcin Kamiński SWOIA 
 • Jan Łukaszewski ZPOIA
 • Tadeusz Spasiński LUOIA
 • Bartosz Macikowski POOIA
 • Grzegorz Cencek WPOIA
Komisja Prawa Zamówień Publicznych
18.12.2018
 • Przewodniczący – Piotr Rudol MPOIA
 • Mikołaj Machulik SLOIA
 • Danuta Fredowicz SLOIA
 • Michał Staszewski POOIA
 • Ryszard Comber  (KRIA)
 • Mirosław Snarski  PDOIA
 • Krzysztof Frąckowiak  WPOIA
 • arch. Roman Wieszczek (LOOIA)
Komisja Prawa Inwestycyjnego - Podkomisja Prawa Budowlanego
18.12.2018

Podkomisja Prawa Budowlanego

 • Przewodniczący – Grzegorz Jachym MPOIA (KRIA)
 • Andrzej Szuba OPOIA
 • Bożena Nieroda MPOIA
 • Bartosz Bojarowicz SWOIA
 • Janusz Gąsiorowski LBOIA
 • Aleksandra Wojtczak-Duch POOIA
 • Adam Mazurkiewicz WMOIA
Komisja Prawa Inwestycyjnego - Podkomisja Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
18.12.2018

Podkomisja Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 • Przewodniczacy - Piotr Franta  (KRIA)
 • Teobald Jałyński SL OIA
 • Bożena Nieroda MP OIA
 • Ruben Bardanszwili PKOIA
 • Andrzej Pawłowski PKOIA
 • Tomasz Dworakowski POOIA
 • Zbigniew Gliński  PDOIA
Komisja Prawa Inwestycyjnego - Zespół Analiz Legislacyjnych
18.12.2018

Zespół Analiz Legislacyjnych

 • Wojciech Gwizdak SWOIA (KRIA)
 • Mikołaj Machulik SLOIA
 • Karol Pietrucha DSOIA
Warsztat Architekta
18.12.2018
 • Maciej Nitka MPOIA
 • Łukasz Krawontka MPOIA (KRIA)
Komisja Kształcenia i Edukacji
21.02.2019

Koordynator Komisji - Kazimierz Butelski (MPOIA)

Komisja Mediów i Informacji
18.12.2018
 • arch. Wojciech Gwizdak SWOIA (KRIA) Przewodniczący
 • arch. Piotr Średniawa SLOIA
 • arch. Maciej Nitka MPOIA
 • arch. Agnieszka Wereszczyńska SLOIA
 • arch. Renata Święcińska PKOIA
Komisja ds. Kontaktów Międzynarodowych
18.12.2018
 • Przewodniczący – Borys Czarakcziew MPOIA (KRIA)
 • Tomasz Wysocki SLOIA 
 • Piotr Chuchacz MPOIA
 • Olaf Jasnorzewski MPOIA
 • Grzegorz Czerwiński  WPOIA
Komisja Kształcenia i Edukacji - Podkomisja Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego
21.02.2019

Podkomisja Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego

 • Tomasz Wagner SLOIA - p.o. przewodniczącego
 • Janusz Gujski POOIA
 • Grzegorz Bukal POOIA
 • Tomasz Gęsiak MAOIA
 • Aleksandra Kornecka WPOIA
 • Wacław Szarejko DSOIA
 • Aleksandra Hamberg-Federowicz ZPOIA
Komisja Kształcenia i Edukacji - Podkomisja Szkoleń Zawodowych
21.02.2019

Podkomisja Szkoleń Zawodowych

 • Łukasz Krawontka (KRIA) - przewodniczący
 • Henryk Piątek SLOIA,
 • Jan Wojciech Skowroński KPOIA
 • Witold Zieliński MPOIA
 • Wojciech Lizurej PDOIA
 • Anna Płatek ZPOIA
 • Agnieszka Figielek WPOIA
Komisja Kształcenia i Edukacji - Podkomisja Powszechnej Edukacji Architektonicznej
21.02.2019

Podkomisja Powszechnej Edukacji Architektonicznej

 • Anna Kulińska KRIA - przewodnicząca
 • Marlena Wolnik SLOIA
 • Magdalena Hyży-Rydzewska PDOIA
 • Piotr Marczak POOIA
 • Agnieszka Kantor - Kołodyńska LBOIA
 • Joanna Jaskułowska LOOIA
 • Agnieszka Zygmunt MAOIA
Zespół ds standardów praktyki zawodowej
15.04.2019
 • Wojciech Podleski SLOIA - przewodniczący
 • Jerzy Witeczek SLOIA
 • Marcin Kamiński SWOIA
 • Leszek Link DSOIA
Komisja ds. ubezpieczeń
15.04.2019
 • Piotr Żabicki MAOIA - Przewodniczący
 • Marek Tarko MPOIA
 • Łukasz Krawontka MPOIA
 • Konrad Karmański LOOIA
 • Magdalena Pękala LBOIA
 • Waldemar Jasiewicz PDOIA