Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr 3 XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r.
23.01.2020

Uchwała nr 3 XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Izby Architektów RP do założenia dla Delegatów Krajowego Zjazdu skrzynek pocztowych z domeną @IZBAARCHITEKTOW.PL oraz opublikowania ich na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr 2 XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r.
23.01.2020

Uchwała nr 2 XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych

Uchwała nr 1 XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r.
23.01.2020

Uchwała nr 1 XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2020

Uchwała nr O-91-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 grudnia 2019 r.
19.12.2019

Uchwała nr O-91-V-2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. ws. objęcia honorowym patronatem Plebiscytu Polska Architektura XXL 2020

Uchwała nr O-90-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 grudnia 2019 r.
19.12.2019

Uchwała nr O-90-V-2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. ws. objęcia honorowym Patronatem Ogólnopolskich Regat Architektów 2020

Uchwała nr O-89-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 listopada 2019 r.
19.12.2019

Uchwała nr O-89-V-2019 z dnia 27 listopada 2019 r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o współpracę w zakresie wydawnictw

Uchwała nr O-88-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 listopada 2019 r.
19.12.2019

Uchwała nr O-88-V-2019 z dnia 27 listopada 2019 r. ws. zobowiązania Okręgowych Rad Izby do podjęcia uchwał w sprawie przekazania Krajowej Radzie Izby Architektów RP informacji dotyczącej współpracy z Panem S.Osowskim w zakresie działalności wydawniczej

Uchwała nr O-87-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 listopada 2019 r.
06.12.2019

Uchwała nr O-87-V-2019 z dnia 6 listopada 2019 r. ws. przedstawienia i rekomendowania Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów RP do uchwalenia budżetu Izby Architektów RP na rok 2020

Uchwała nr O-86-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 listopada 2019 r.
06.12.2019

Uchwała nr O-86-V-2019 z dnia 6 listopada 2019 r. ws. ustalenia sposobu głosowania na XI Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP oraz VIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP

Uchwała nr O-85-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 listopada 2019 r.
06.12.2019

Uchwała nr O-85-V-2019 z dnia 6 listopada 2019 r. ws. ustalenia kwoty waloryzacji rocznej innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2020 r.

Uchwała nr O-84-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 listopada 2019 r.
06.12.2019

Uchwała nr O-84-V-2019 z dnia 6 listopada 2019 r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wykonawcą usług wydawniczych czasopisma IARP pt. "Zawód:Architekt" oraz związanego z nim serwisu internetowego

Uchwała nr O-83-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 listopada 2019 r.
06.12.2019

Uchwała nr O-83-V-2019 z dnia 6 listopada 2019 r. ws. powołania członków Zespołu ds. ochrony zawodu architekta

Uchwała nr O-82-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 listopada 2019 r.
06.12.2019

Uchwała nr O-82-V-2019 z dnia 6 listopada 2019 r. ws. rezygnacji i powołania członków Podkomisji ds. powszechnej edukacji architektonicznej

Uchwała nr O-81-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 listopada 2019 r.
06.12.2019

Uchwała nr O-81-V-2019 z dnia 6 listopada 2019 r. ws. uchylenia uchwały nr 508/XX/19 Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 października 2019 r. w sprawie skierowania wniosku do Krajowej Izby Architektów RP o udostępnienie treści Ugody zawartej z poprzednim wydawcą czasopisma Zawód Architekt oraz o udostępnienie treści Umowy zawartej z aktualnym wydawcą czasopisma Zawód Architekt

Uchwała nr O-80-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r.
03.10.2019

Uchwała nr O-80-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r. w sprawie objęcia patronatem wydarzeń w ramach akcji SPORTARCHITEKT

Uchwała nr O-79-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r.
03.10.2019

Uchwała nr O-79-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r. w sprawie objęcia patronatem konferencji Architektura Przyjazna Seniorom

Uchwała nr O-78-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r.
03.10.2019

Uchwała nr O-78-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r. w sprawie objęcia patronatem uroczystych obchodów 30 lat polskiej przedsiębiorczości

Uchwała nr O-77-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 października 2019 r.
03.10.2019

Uchwała nr O-77-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego oraz powołania na funkcję Przewodniczącego nowego członka Komisji Samorządu Zawodowego

Uchwała nr O-76-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 października 2019 r.
03.10.2019

Uchwała nr O-76-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 października 2019 r. w sprawie rekomendowania Okręgowym Izbom Architektów RP Regulaminu działalności zapomogowo-pożyczkowej

Uchwała nr O-75-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 października 2019 r.
03.10.2019

Uchwała nr O-75-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu lub dyskryminacji w pracy

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    ...  52