Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwały XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r.
22.07.2020
Uchwała nr O-33-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-33-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  wyrażenia zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Krajową Radą Izby Architektów RP a Radami Izb Okręgowych, dotyczących opracowywania analiz związanych z wykonywaniem zawodu architekta

Uchwała nr O-32-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-32-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  zmiany Uchwały nr O ? 10 ? V ? 2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej...

Uchwała nr O-31-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-31-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  zmiany uchwały nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-30-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-30-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany składu Prezydium Rady Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-29-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-29-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany Uchwały nr 546/XXIII/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Uchwała nr O-28-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-28-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany uchwały nr O-017-V-2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Krajowemu Zjazdowi projektu uchwały w sprawie Funduszu Pomocy Architektom - COVID -19 

Uchwała nr O-27 -V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-27 -V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 roku ws. przyjęcia i przedstawienia Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów RP do zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2019 

Uchwała nr O-26-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 26 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zlecenia zadania Radzie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-25-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 25 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zlecenia zadania Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-24-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 24 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zmiany uchwały nr O - 76 - V - 2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie rekomendowania Okręgowym Izbom Architektów RP Regulaminu działalności zapomogowo-pożyczkowej

Uchwała nr O-23-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 23 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. odwołania zwołania Konwentu Przewodniczących

Uchwała nr O-22-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r
25.05.2020

Uchwała nr O - 22 - V - 2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zwołania i przeprowadzenia XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Uchwała nr O-21-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O-21-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. nieobsadzania mandatu członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do najbliższego Zjazdu przeprowadzonego w trybie stacjonarnym

Uchwała nr O-20-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 20 - V - 2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Architekta IA RP Jacka Nawrockiego - członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Uchwała nr O-80a-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r.
22.04.2020
Uchwała nr O-80a-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 października 2019 r. w sprawie uczestnictwa Izby Architektów RP w projekcie "BIM Standard PL"
Uchwała nr O-19-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-019-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. stanowiska Krajowej Rady Izby Architektów RP w przedmiocie stanowiska nr 6 Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania informacji publicznej o działalności Organów Krajowej Izb...

Uchwała nr O-18-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-018-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. objęcia honorowym patronatem konkursu Fasada Roku 2020

Uchwała nr O-16-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-016-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. czasowego zawieszenia dochodzenia składek członkowskich za okres zawieszenia w prawach członka Izby oraz zawieszenia dochodzenia opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby po okresie zawieszenia w związku z zagrożeniem epidemicznym

Uchwała nr O-17-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-017-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. przedstawienia Krajowemu Zjazdowi projektu uchwały w sprawie Funduszu Pomocy Architektom - COVID-19

1  2  3  4  5  6  7  8  9    ...  52