Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr O-42-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2019 r.
02.07.2019

Uchwała nr O-42-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2019 r. (personalna)

Uchwała nr O-41-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2019 r.
02.07.2019

Uchwała nr O-41-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2019 r. (personalna)

Uchwała nr O-45-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 czerwca 2019 r.
01.07.2019

Uchwała nr O-45-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Izby Architektów RP do pracy w Grupie Roboczej ACE

Uchwała nr O-44-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 czerwca 2019 r.
01.07.2019

Uchwała nr O-44-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie objęcia patronatem XXI edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019 roku, Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 roku oraz Najlepiej Oświetloną Gminę Wiejską 2019 roku

Uchwała nr O-43-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2019 r.
01.07.2019

Uchwała nr O-43-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wpłaty na Fundację Promocji Architektury SARP

Uchwała nr O-37-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r.
24.05.2019

Uchwała nr O-37-V-2019 z dnia 15 maja 2019 r. ws. przyjęcia i przedstawienia Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów RP do zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2018

Uchwała nr O-40-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r.
24.05.2019

Uchwała nr O-40-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r. ws. powołania członka zespołu do spraw BIM

Uchwała nr O-39-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r.
24.05.2019

Uchwała nr O-39-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r. ws. zgłoszenia reprezentanta Polski do pełnienia funkcji w Zarządzie ACE

Uchwała nr O-38-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r.
24.05.2019

Uchwała nr O-38-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r. ws. ustalenia sposobu głosowania na XIII Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe IARP

Uchwała nr O-36-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r.
24.05.2019

Uchwała nr O-36-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2019 r. ws. przyjęcia projektu listu intencyjnego ze spółką Arcadiasoft - Chudzik Spółka Jawna

Uchwała nr O-35-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-35-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zorganizowania zbiórki niepublicznej na pomoc w odbudowie Katedry Notre-Dame de Paris

Uchwała nr O-34-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-34-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i złożenia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2018

Uchwała nr O-33-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-33-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania biura XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-32-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-32-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw BIM

Uchwała nr O-31-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-31-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania przewodniczącego oraz powołania przewodniczącego Komisji samorządu zawodowego

Uchwała nr O-30-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-30-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. twórczości architektonicznej

Uchwała nr O-29-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-29-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-28-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-28-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie objęcia patronatem Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej

Uchwała nr O-27-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-27-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem festiwalu Łódź Festiwal Design

Uchwała nr O-26-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r.
20.04.2019

Uchwała nr O-26-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania członka Podkomisji ds. szkoleń zawodowych

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    ...  52