Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr 7

Uchwała nr 7 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 18 czerwca 2005 r. w sprawie zaniechania realizacji Uchwały nr 18 II Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie zasad naliczania drugiego elementu składki członkowskiej

Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 18 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu okręgowego zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 18 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr 3

Uchwała nr 3 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 18 czerwca 2005 r. w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2005

Uchwała nr 2

Uchwała nr 2 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 18 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu polubownego rozpatrywania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne Izby Architektów RP

Uchwała nr 1

Uchwała nr 1 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 18 czerwca 2005 r. w sprawie Zasad Etyki Zawodu Architekta

Uchwała nr 21

Uchwała nr 21 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie wniosków złożonych 26 czerwca 2004r. do Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu

Uchwała nr 20

Uchwała nr 20 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie określenia precyzyjnego zakresu odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia OC

Uchwała nr 19

Uchwała nr 19 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie opracowania standardów usług architekta

Uchwała nr 18

Uchwała nr 18 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie zasad naliczania drugiego elementu składki członkowskiej

Uchwała nr 17

Uchwała nr 17 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie stanowiska Zjazdu odnośnie standardów nauczania na studiach architektonicznych

Uchwała nr 16

Uchwała nr 16 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Zasad Etyki Zawodu Architekta

Uchwała nr 15

Uchwała nr 15 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie stanowiska Zjazdu odnośnie skutków zawieszenia w prawach członka Izby na własny wniosek członka

Uchwała nr 14

Uchwała nr 14 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie składki członkowskiej osób zawieszonych w prawach członka samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr 13

Uchwała nr 13 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału

Uchwała nr 12

Uchwała nr 12 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany zasad podziału składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów

Uchwała nr 11

Uchwała nr 11 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie odraczania i umarzania składek członkowskich

Uchwała nr 10

Uchwała nr 10 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie stanowiska Zjazdu odnośnie wynagradzania członków Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminów na uprawnienia budowlane

Uchwała nr 9

Uchwała nr 9 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu

Uchwała nr 8

Uchwała nr 8 Drugiego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 26 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia list członków Okręgowych Izb Architektów RP

1  ...  45  46  47  48  49  50  51  52