Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr O-54-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-54-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. objęcia patronatem merytorycznym sympozjum 9. PLGBC Green Building Symposium

Uchwała nr O-53-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-53-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. objęcia patronatem merytorycznym konferencji I Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała nr O-52-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-52-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. objęcia patronatem merytorycznym konferencję naukową Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym

Uchwała nr O-50-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-50-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. powołania Komisji ds. warunków wykonywania zawodu

Uchwała nr O-49-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-49-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. nieobsadzania mandatu członka KKK do najbliższego Zjazdu

Uchwała nr O-48-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-48-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Architekta IA RP J.Uścinowicza - członka KKK

Uchwała nr O-47-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-47-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. (personalna)

Uchwała nr O-46-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
09.09.2019

Uchwała nr O-46-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. (personalna)

Uchwała nr O-51-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r.
02.09.2019

Uchwała nr O-51-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r., ze zm.

Uchwała nr 10 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 10 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o architektach

Uchwała nr 9 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 9 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP

Uchwała nr 8 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 8 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Izby Architektów RP

Uchwała nr 7 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 7 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2018

Uchwała nr 6 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 6 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2018

Uchwała nr 5 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 5 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 4 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres od dnia 16 czerwca 2018 do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 3 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 3 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2018

Uchwała nr 2 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 2 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Architektów RP za rok 2018

Uchwała nr 1 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r.
09.07.2019

Uchwała nr 1 XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby Architektów RP za rok 2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    ...  52