Izba Architektów - strona główna

Regulaminy » Regulacje prawne

Regulamin stosowania tabel określających wyskokość honorarium - opracowanie KRIA
05.02.2011

Regulamin stosowania tabel określających wyskokość honorarium - opracowanie Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Regulamin korzystania z pomocy IARP w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
05.02.2011

Regulamin korzystania przez członków Izby Architektów z pomocy Izby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia im właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Regulamin korzystania z ochrony i pomocy prawnej
05.02.2011

Regulamin korzystania przez członków Izby Architektów z ochrony i pomocy prawnej Izby Architektów RP

Regulamin Komisji do spraw Legislacji IARP
05.02.2011

Regulamin Komisji do spraw Legislacji Izby Architektów RP

Regulamin Honorarium Architekta - opracowanie KRIA (2002)
05.02.2011

Regulamin Honorarium Architekta - opracowanie Krajowej Rady Izby Architektów (2002)

Regulamin Honorariów Architekta (2006)
05.02.2011

Regulamin Honorariów Architekta (2006)

Porozumienie między IARP a SARP
05.02.2011

Porozumienie między Izbą Architektów RP a SARP

Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych
05.02.2011

Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych.

1  2