Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr O-07-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-07-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji SHARE International Architecture and Engineering Forum organizowanej przez ABplus Events

Uchwała nr O-06-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-06-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczących krajowych organów kolegialnych oraz zmiany uchwały nr 26-IV-2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-05-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-05-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2018 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-04-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-04-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zwołania IV Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Statut IARP
05.02.2011

Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr O-03-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r.
27.02.2018

Uchwała nr O-03-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne onadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Uchwała nr O-02-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r.
27.02.2018

Uchwała nr O-02-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr O-62-IV-2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki rachunkowości Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr O-01-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 stycznia 2018 r.
27.02.2018

Uchwała nr O-01-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem cyklu imprez sportowych dla architektów pod nazwą Sportarchitekt.

Ustawy i rozporządzenia
02.02.2011

ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ RP ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 LIPCA 2000 R. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (DZ.U. 62, POZ. 718 Z PÓŹN.ZM.) JEDYNE ŹRÓDŁO PRAWA NA TERENIE RP STANOWIĄ AKTY NORMATYWNE OGŁASZANE W DZIENNIKACH URZĘDOWYCH.

Uchwała nr O-40-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 r.
11.01.2018

Uchwała nr 0-40-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Krajowej Izbie Architektów

Uchwała nr O-39-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 r.
11.01.2018

Uchwała nr 0-39-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2018 roku Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności na rzecz Izby

Uchwała nr O-36A-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r.
11.01.2018

Uchwała nr 0-36A-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0-40-11-08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

Uchwała nr 2 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr 2 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty z tytułu pokrycia kosztów weryfikacji wniosków o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta, składanych przez oso­by nie będące członkami lub czynnymi członkami Izby Architektów RP

Uchwała nr 1 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr 1 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2018

Uchwała nr O-38-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr O-38-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie domeny extranet.iarp.pl do weryfikacji członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, logujących się do serwisów zewnętrznych.

Uchwała nr O-37-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr O-37-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie objęcia honorowym Patronatem Ogólnopolskich Regat Architektów 2018 r.

Archilegis
07.04.2014

ArchiLegis #45

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285); więcej
1  2  3  4  5  6  7  8    ...  40