Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr O-12-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-12-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia poziomu kompetencyjnego dla decyzji związanych z zaciągnięciem jednorazowego zobowiązania lub rozporządzenia aktywami o wartości przekraczającej 15.000 zł netto

Uchwała nr O-11-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-11-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0-16-II-2007 Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie Regulaminu "Zasad wypłacania diet"

Uchwała nr O-10-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-10-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały ustalającej diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej Rady Izby Architektów RP

Uchwała nr O-09-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-09-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji zadań związanych z legislacją

Uchwała nr O-08-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-08-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Wydawniczej

Uchwała nr O-07-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-07-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Standardów Praktyki Zawodowej

Uchwała nr O-06-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-06-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-05-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-05-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ramowego planu pracy Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-04-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-04-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji Wiceprezesa ds. Zagranicznych

Uchwała nr O-03-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-03-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji Wiceprezesa

Uchwała nr O-02-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-02-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji Skarbnika

Uchwała nr O-01-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-01-V-2018 Krajowej Rady Krajowej Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 roku w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji sekretarza Krajowej Rady

Uchwała nr O-13-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-13-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Uchwała nr O-12-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-12-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr O-11-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-11-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-10-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-10-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru odznaki honorowej I i II stopnia.

Uchwała nr O-09-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-09-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie objęcia patronatem XX edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 roku, Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 roku oraz Najlepiej Oświetloną Gminę Wiejską 2018 roku.

Uchwała nr O-08-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-08-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów RP do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2017 oraz łącznego sprawozdania Izby Architektów RP za rok 2017

Archilegis
07.04.2014

Archilegis #47

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danyc...
Uchwała nr O-07-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-07-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji SHARE International Architecture and Engineering Forum organizowanej przez ABplus Events

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  41