Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Ustawy i rozporządzenia
02.02.2011

ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ RP ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 LIPCA 2000 R. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (DZ.U. 62, POZ. 718 Z PÓŹN.ZM.) JEDYNE ŹRÓDŁO PRAWA NA TERENIE RP STANOWIĄ AKTY NORMATYWNE OGŁASZANE W DZIENNIKACH URZĘDOWYCH.

Uchwała nr O-40-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 r.
11.01.2018

Uchwała nr 0-40-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Krajowej Izbie Architektów

Uchwała nr O-39-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 r.
11.01.2018

Uchwała nr 0-39-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2018 roku Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności na rzecz Izby

Uchwała nr O-36A-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r.
11.01.2018

Uchwała nr 0-36A-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0-40-11-08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

Uchwała nr 2 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr 2 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty z tytułu pokrycia kosztów weryfikacji wniosków o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta, składanych przez oso­by nie będące członkami lub czynnymi członkami Izby Architektów RP

Uchwała nr 1 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr 1 IX Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2018

Uchwała nr O-38-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr O-38-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie domeny extranet.iarp.pl do weryfikacji członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, logujących się do serwisów zewnętrznych.

Uchwała nr O-37-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r.
10.01.2018

Uchwała nr O-37-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie objęcia honorowym Patronatem Ogólnopolskich Regat Architektów 2018 r.

Archilegis
07.04.2014

ArchiLegis #45

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285); więcej
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
03.12.2017

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., z jednym wyjątkiem – stanowisk postojowych w garażu.

Uchwała nr O-36-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r.
03.12.2017

Uchwała nr O-36-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ufundowania nagrody w konkursie plastycznym "Dom i Ogród moich marzeń"

Uchwała nr O-35-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r.
03.12.2017

Uchwała nr O-35-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie domeny extranet.iarp.pl do weryfikacji członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, logującego się do serwisów zewnętrznych

Uchwała nr O-34-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r.
21.10.2017

Uchwała nr O-34-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów na rok 2018

Uchwała nr O-33-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r.
21.10.2017

Uchwała nr O-33-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2018 rok w samorządzie zawodowym architektów

Uchwała nr O-32-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r.
21.10.2017

Uchwała nr O-32-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wysokości stawki dziennej diety w IV kwartale 2017 roku Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności na rzecz Izby

Uchwała nr O-31-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r.
21.10.2017

Uchwała nr O-31-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 października 2017 r. w sprawie objęcia patronatem II Forum Inteligentnego Rozwoju

Uchwała nr O-30-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 września 2017 r.
21.10.2017

Uchwała nr O-30-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 września 2017 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem kampanii społecznej "Usłysz dobre dźwięki" organizowanej przez Filharmonię Szczecin

Uchwała nr O-29-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 września 2017 r.
21.10.2017

Uchwała nr O-29-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 września 2017 r. w sprawie korekty budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2017

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  40