Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr O-033-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-033-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji i Zespołów Problemowych

Uchwała nr O-032-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-032-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin Komisji i Zespołów Problemowych Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-031-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-031-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu "Zasad wypłacania diet" stanowiącego załącznik do uchwały nr O-16-11-2007 Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie

Uchwała nr O-030-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-030-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie miany uchwały nr 0-16-11-2007 Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie Regulaminu "Zasad wypłacania diet"

Uchwała nr O-029-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-029-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0-27-111-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad biurowości okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także ustalenia jednolitych wzorów podstawowych druków i formularzy oraz ustalenia zasad pracy sekretariatu rzecznika (ze zm.)

Uchwała nr O-028-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-028-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zwołania Konwentu Przewodniczących

Uchwała nr O-027-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-027-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zwołania Konwentu Przewodniczących

Uchwała nr O-026-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-026-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień

Uchwała nr O-025-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
15.10.2018

Uchwała nr O-025-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2018

Uchwała nr O-024-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
03.09.2018

Uchwała nr O-024-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr O-27-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad biurowości okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także ustalenia jednolitych wzorów podstawowych druków i formularzy oraz ustalenia zasad pracy sekretariatu rzecznika.

Uchwała nr O-023-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
03.09.2018

Uchwała nr O-023-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpoczęcia prac związanych z organizacją Biura Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-022-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
03.09.2018

Uchwała nr O-022-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP do wykonywania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy

Uchwała nr O-020-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
03.09.2018

Uchwała nr O-020-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zwołania X Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-019-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
03.09.2018

Uchwała nr O-019-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup licencji Systemu Informacji Prawnej wydawnictwa CH Beck - Legalis.

Uchwała nr O-021-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 r.
03.09.2018

Uchwała nr O-021-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu pomieszczeń w siedzibie Krajowej Izby Architektów RP przy ul. Stawki 2A w Warszawie

Uchwała nr O-018-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 r.
16.08.2018

Uchwała nr O-018-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Ubezpieczeń

Uchwała nr O-017-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 r.
16.08.2018

Uchwała nr O-017-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania członka Komisji Wydawniczej

Uchwała nr O-016-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 r.
16.08.2018

Uchwała nr O-016-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr O-40-II-08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ze zm.

Uchwała nr O-015-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 r.
16.08.2018

Uchwała nr O-015-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania Międzynarodowej Konferencji na temat konkursów architektonicznych organizowanej przez SARP Oddział Kielce

Uchwała nr O-014-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 r.
16.08.2018

Uchwała nr O-014-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej Rady Izby Architektów RP

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  42