Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr 13 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 13 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Uchwała nr 12 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 12 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz wyboru Przewodniczącego i członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Uchwała nr 11 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 11 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Uchwała nr 10 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 10 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 9 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 9 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Rady Izby oraz wyboru Prezesa i członków Krajowej Rady Izby.

Uchwała nr 8 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 8 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Izby Architektów RP

Uchwała nr 7 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 7 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Uchwała nr 6 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 6 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017.

Uchwała nr 5 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 5 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2017.

Uchwała nr 4 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 4 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Architektów RP za rok 2017.

Uchwała nr 3 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 3 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2017.

Uchwała nr 2 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 2 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2017.

Uchwała nr 1 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r.
12.01.2019

Uchwała nr 1 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby Architektów RP za rok 2017.

Uchwała nr O-057-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r.
08.01.2019

Uchwała nr O-057-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. wprowadzenia Instrukcji w sprawie kosztów podróży służbowych

Uchwała nr O-056-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r.
08.01.2019

Uchwała nr O-056-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. zasad i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2018

Uchwała nr O-055-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r.
08.01.2019

Uchwała nr O-055-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. zmiany regulaminu Zasady wypłacania diet

Uchwała nr O-054-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r.
08.01.2019

Uchwała nr O-054-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. składu Komisji prawa zamówień publicznych

Uchwała nr O-053-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r.
08.01.2019

Uchwała nr O-053-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. uzupełnienia składu Komisji samorządu zawodowego

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  44