Izba Architektów - strona główna

Regulacje prawne

Uchwała nr O-38-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-38-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup licencji Systemu Informacji Prawnej wydawnictwa CH Beck - Legalis

Uchwała nr O-37-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-37-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Kształcenia i Edukacji - Podkomisji Szkoleń Zawodowych

Uchwała nr O-36-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-36-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka zespołu do spraw BIM

Uchwała nr O-35-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-35-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie objęcia patronatem 22 edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 roku, Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 roku oraz 29 Międzynarodowych Targów Światło 2021 oraz 19 Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2021

Uchwała nr O-34-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-34-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie objęcia patronatem Drugiej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design 

Uchwała nr 8 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Izby Architektów RP
22.07.2020

Uchwała nr 8 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Izby Architektów RP

Uchwała nr 7 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2019
22.07.2020

Uchwała nr 7 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2019

Uchwała nr 6 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2019
22.07.2020

Uchwała nr 6 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2019

Uchwała nr 5 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
22.07.2020

Uchwała nr 5 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

Uchwała nr 4 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2019 r
22.07.2020

Uchwała nr 4 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2019 r

Uchwała nr 3 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2019
22.07.2020

Uchwała nr 3 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2019

Uchwała nr 2 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Architektów RP za rok 2019
22.07.2020

Uchwała nr 2 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Architektów RP za rok 2019

Uchwała nr 1 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby Architektów RP za rok 2019
22.07.2020

Uchwała nr 1 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby Architektów RP za rok 2019

Uchwały XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r.
22.07.2020
Uchwała nr O-33-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-33-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  wyrażenia zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Krajową Radą Izby Architektów RP a Radami Izb Okręgowych, dotyczących opracowywania analiz związanych z wykonywaniem zawodu architekta

Uchwała nr O-32-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-32-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  zmiany Uchwały nr O ? 10 ? V ? 2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej...

Uchwała nr O-31-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-31-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  zmiany uchwały nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-30-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-30-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany składu Prezydium Rady Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-29-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-29-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany Uchwały nr 546/XXIII/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Uchwała nr O-28-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-28-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany uchwały nr O-017-V-2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Krajowemu Zjazdowi projektu uchwały w sprawie Funduszu Pomocy Architektom - COVID -19 

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  52