Izba Architektów - strona główna

Archiwum

Życzenia noworoczne
11.01.2015

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Rok 2014 przeszedł do historii środowiska zawodowego architektów jako początek kolejnej  czteroletniej Kadencji Izby Architektów RP.

Zgodnie z przyjętym programem działania koncyliacyjnego zorganizowaliśmy już dwa Zjazdy Krajowe. W sierpniu zmierzyliśmy się z prawnym i organizacyjnym wyzwaniem wdrożenia do naszych potrzeb ustawy deregulacyjnej, a w grudniu uchwaliliśmy budżet wraz z określeniem strategicznych zadań na 2015 r.

W minionym półroczu aplikowaliśmy naszej rzeczywistości samorządowej kolejne nowelizacje  dotyczące ustawy o samorządach, dyrektywę unijną o uznawaniu kwalifikacji oraz nowe ministerialne rozporządzenia. Szczególnie dużo emocji wśród projektantów wywołało Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie precyzujące m.in. zakres uprawnień architektów i inżynierów budownictwa. We wszystkich tych działaniach kierowaliśmy się zasadą, że podstawową powinnością samorządu zawodowego jest troska o warunki wykonywania zawodu architekta, nie zapominając jednocześnie, że potencjał i siła Izby tkwi w demokracji i wzajemnym zaufaniu oraz zdecydowanej integracji środowiska wokół ważnych celów i zadań, których nie jest w stanie zrealizować każdy z nas z osobna.

W nowym roku, roku 25-lecia samorządu terytorialnego, zachęcam wszystkie okręgowe rady IARP  do nawiązania kontaktów z nowowybranymi prezydentami, burmistrzami, wójtami i radnymi.

Zachęcam także środowisko zawodowe do aktywnego zaangażowania się w wybory parlamentarne. W pracach legislacyjnych Sejmu, Senatu i Rządu RP potrzebni są reprezentanci zawodu – architekci energiczni, otwarci na współpracę, mogący jednocześnie poświęcić swój czas dla dobra wspólnego.

Przede wszystkim jednak mam przyjemność w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP złożyć Koleżankom i Kolegom noworoczne życzenia. Niech zdrowie, uśmiech, wzajemny szacunek, optymizm oraz poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszy nam przez cały 2015 rok.

Ryszard Gruda, architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015 r.
07.01.2015

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane.

Życzenia Świąteczne
19.12.2014
Życzenia 2014
VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
11.12.2014

W dniach 6-7 odbył się VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Zaproszenie na Krajowy Zjazd IARP

Do wszystkich Delegatów na VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 5-6 grudnia 2014 r.

Komunikat
28.10.2014

Krajowa Rada Izby Architektów RP prowadzi przekrojową weryfikację postanowień dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznych. W toku analizy postanowień Regulaminu Konkursu jednoetapowego pn. „Usługi – Opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”, którego Zamawiającym i Organizatorem jest Sąd Okręgowy w Częstochowie, dostrzeżone zostały przez nas uchybienia treści Regulaminu Konkursu oraz Wzoru umowy o prace projektowe. Nasze zastrzeżenia dotyczą m.in. konstrukcji i zakresu przejścia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą oraz postanowień określających warunek  udziału w konkursie w zakresie składanej przez uczestników polisy OC.

Z uwagi na nasze zastrzeżenia, prosimy o wnikliwe zapoznawanie się z treścią dokumentacji konkursowej dotyczącej w/w Konkursu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w konkursie.

V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
27.08.2014

W dniu 1 sierpnia odbył się V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Zawiadomienie o V Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe IARP
09.07.2014

Szczegóły w załączniku.

30 kwietnia 2014 r.
07.05.2014

W środę 30 kwietnia 2014 przed długim majowym weekendem odbyła się sesja Krajowej Rady IARP. Przedstawione zostały sprawozdania i projekty uchwał, które po zaakceptowaniu przez Radę zostaną wysłane do delegatów na Zjazd Krajowy.

Zaproszenie na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
02.05.2014

Do wszystkich Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 30-31 maja 2014 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 30-31 maja 2014 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

3 kwietnia 2014 r.
13.04.2014

Pierwsza sesja Krajowej Rady IARP  po wyborach nowych przewodniczących odbyła się w środę 3 kwietnia 2014 r. Podsumowano wynik wyborów zjazdów okręgowych i pogratulowano nowym przewodniczącym.

Rozczarowanie "ustawą krajobrazową". Zjazdy będą mniej liczne.
21.12.2013

Ustawa o ochronie krajobrazu, prezydencki projekt, który wzbudził wiele nadziei, pomija wiele ważnych zagadnień wkraczając równocześnie w pole zagwarantowane dla Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Po burzliwych obradach Krajowa Rada IARP przyjęła propozycję obniżenia liczby delegatów na krajowy zjazd.

V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
14.12.2013

W dniach 6-7 grudnia odbył się V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

13 listopada 2013 r.
17.11.2013

Działania zmierzające do obrony statusu architekta były m.in. tematem obrad Rady Krajowej IARP podczas ostatniej sesji 13 listopada 2013. Omówiono sposób dotarcia z najważniejszymi informacjami do świadomości decydentów i społeczeństwa.

Zaproszenie na Krajowy Zjazd IARP
07.11.2013

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Panie i Panów Delegatów na V Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r. (piątek i sobota) w Warszawie.

ACE Info 4/12
28.02.2013

Zapraszamy do zapoznania się z czwartym wydaniem biuletynu Rady Architektów Europy (ACE) w 2012 r.

ACE Info 2/12
25.07.2012

Zapraszamy do zapoznania się z drugim wydaniem biuletynu Rady Architektów Europy (ACE) w 2012 r.

ACE Info 1/11
01.03.2011

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu Rady Architektów Europy (ACE)

Nowy skład Zarządu ACE
10.02.2011

Krajowa Rada Izby Architektów RP z przyjemnością informuje, że arch. Paweł Kobylański, wiceprezes ds. zewnętrznych KRIA RP minionej kadencji, został członkiem Zarządu ACE i pełni obecnie funkcję Koordynatora Obszaru Tematycznego TA 2 "Praktyka Zawodowa".

Raport z Konferencji ACE w Parlamencie Europejskim, grudzień 2010
09.02.2011

Z okazji jubileuszu 20-lecia ACE w dniu 3 grudnia 2010 r. w Brukseli odbyło się oficjalne spotkanie architektów działających w Radzie Architektów Europy (ACE) z eurodeputowanymi i przedstawicielami Komisji Europejskiej.

1  2  3