Izba Architektów - strona główna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna » Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Wykaz aktów prawnych
15.04.2019

Wykaz aktów prawnych aktualnych na dzień umieszczenia przykładowych pytań na stronie KKK IARP.

Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
14.04.2016

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu pisemnego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i ze względu na szeroki zakres tematyczny obowiązującego prawa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (KKK IARP) zdecydowała o zami...

Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej
11.03.2019