Izba Architektów - strona główna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (tekst jednolity)
05.02.2011

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (Załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r.) uwzględniający zmiany wprowadzone...

Terminy egzaminów w latach 2020-2022
23.07.2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, wyznacza terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

 1. 2020 r.:
  • sesja letnia 5 czerwca
  • sesja zimowa 4 grudnia
 2. 2021 r.:
  • sesja letnia 11 czerwca
  • sesja zimowa 3 grudnia
 3. 2022 r.:
  • sesja letnia 10 czerwca
  • sesja zimowa 2 grudnia
Wykaz aktów prawnych
15.04.2019

Wykaz aktów prawnych aktualnych na dzień umieszczenia przykładowych pytań na stronie KKK IARP.

Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
14.04.2016

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu pisemnego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i ze względu na szeroki zakres tematyczny obowiązującego prawa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (KKK IARP) zdecydowała o zami...

Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej
11.03.2019
Terminy egzaminów w 2019 r.
27.11.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyc...

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
24.02.2015
Kontakt
19.07.2017

Sekretariat Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP

Anna Szerszeń-Tomalik
tel. (22) 827 85 14 wew. 12
mail: kkk@izbaarchitektow.pl

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ

Małgorzata Włodarczyk
Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifik...

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
30.06.2015

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Zgodnie z § 2 pkt. 4 ust. 7 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej...

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
05.02.2015

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 800 zł należy uiścić na konto...

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015 r.
07.01.2015

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
02.12.2014

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przyjęty uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-16-III-2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej i zmieniony uchwałą nr O-47-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 listopada 2014 r.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
02.12.2014

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przyjęty uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-16-III-2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej i zmieniony uchwałą nr O-47-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 listopada 2014 r.