Izba Architektów - strona główna

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

II SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO, rok 2015.
28.02.2016

W dniu 5 listopada 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Architektów odbyło się szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej, skierowane do sędziów Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i sędziów OSD.

Szkolenie prowadził: Zbigniew Kapiński Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie<...

Debata Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP w dniach 08 – 09 lutego 2016r.
28.02.2016

Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego architekt Krystyna Kakareko zorganizowała w Gdańsku Debatę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Dzięki pomocy  kolegi Przewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP, Ryszarda Combra spotkanie odbyło się w siedzibie Pomorskiej Okr...

Uchwała nr 11/2015
12.01.2016

Uchwała nr 11/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie wyboru Sekretarza Prezydium KSD.

Uchwała nr 10/2015
12.01.2016

Uchwała nr 10/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie odwołania Sekretarza Prezydium KSD.

Uchwała nr 09/2015
12.01.2016

Uchwała nr 09/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie uchylenia uchwały 02/2015.

Uchwała nr 08/2015
12.01.2016

Uchwała nr 08/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.01.2015.

Uchwała nr 07/2015
12.01.2016

Uchwała nr 07/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.07.2015.

Uchwała nr 06/2015
12.01.2016

Uchwała nr 06/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 05/2015.

Uchwała nr 05/2015
12.01.2016

Uchwała nr 05/2015 KSD z dnia 08.07.2015 w sprawie uzupełnienia składu Prezydium KSD.

Szkolenie
31.03.2015

SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO

W dniu 19 czerwca 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przy Placu Krasińskich, odbyło się pierwsze z serii 3 szkoleń, zaplanowanych w bieżącym roku, przez Prezydium KSD we współpracy z Sądem Apelacyjnym...

Uchwała nr 04/2015
30.03.2015

Uchwała nr 04/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędziego Mikołaja Kołacza z funkcji wiceprzewodniczącego KSD

Uchwała nr 03/2015
30.03.2015

Uchwała nr 03/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędzi Alicji Bojarowicz z funkcji sędziego KSD

Uchwała nr 02/2015
30.03.2015

Uchwała nr 02/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie wysokości kosztów postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowe

Uchwała nr 01/2015
30.03.2015

Uchwała nr 01/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 09.06.2014

1  2