Izba Architektów - strona główna

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Uchwała nr 10/2015
12.01.2016

Uchwała nr 10/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie odwołania Sekretarza Prezydium KSD.

Uchwała nr 09/2015
12.01.2016

Uchwała nr 09/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie uchylenia uchwały 02/2015.

Uchwała nr 08/2015
12.01.2016

Uchwała nr 08/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.01.2015.

Uchwała nr 07/2015
12.01.2016

Uchwała nr 07/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 08.07.2015.

Uchwała nr 06/2015
12.01.2016

Uchwała nr 06/2015 KSD z dnia 17.11.2015 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 05/2015.

Uchwała nr 05/2015
12.01.2016

Uchwała nr 05/2015 KSD z dnia 08.07.2015 w sprawie uzupełnienia składu Prezydium KSD.

Szkolenie
31.03.2015

SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO

W dniu 19 czerwca 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przy Placu Krasińskich, odbyło się pierwsze z serii 3 szkoleń, zaplanowanych w bieżącym roku, przez Prezydium KSD we współpracy z Sądem Apelacyjnym...

Uchwała nr 04/2015
30.03.2015

Uchwała nr 04/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędziego Mikołaja Kołacza z funkcji wiceprzewodniczącego KSD

Uchwała nr 03/2015
30.03.2015

Uchwała nr 03/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie rezygnacji sędzi Alicji Bojarowicz z funkcji sędziego KSD

Uchwała nr 02/2015
30.03.2015

Uchwała nr 02/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie wysokości kosztów postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowe

Uchwała nr 01/2015
30.03.2015

Uchwała nr 01/2015 KSD z dnia 08.01.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kolegialnego posiedzenia KSD z dnia 09.06.2014

1  2