Izba Architektów - strona główna

Warunki członkostwa w IARP » Postępowanie Kwalifikacyjne

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2018 r.
08.01.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow...

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
05.02.2011

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

17.02.2010
Wymagania odnośnie wykształcenia stawiane członkom IA
25.01.2011

Informacja w sprawie poziomu wykształcenia wymaganego od architekta - członka Izby Architektów