Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Komunikat Skarbnika
02.12.2010

Komunikat o innych niż składka członkowska opłatach obowiązujących w 2011 r. Informujemy, że od 1 stycznia 2011 wysokość przedmiotowych opłat wynosić będzie:

 1. opłata za wpis na listę członków Izby 310,00 zł
 2. opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 780,00 zł
 3. opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) 310,00 zł
Nowa wysokość składki członkowskiej w 2011 r.
02.12.2010

W związku z podjętą uchwałą nr 4 II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w Warszawie w dniu 27 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. (z późn. zm.) i ustalenia stałej wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów, Krajowa Rada Izby Architektów niniejszym informuje, że wysokość składki członkowskiej w 2011 r. będzie wynosić 70 zł miesięcznie.

Konferencja naukowa Jubileusz 100-lecia urodzin Macieja Nowickiego
05.11.2010

Termin: 18 listopada 2010, godz. 11.00
Miejsce: Pawilon Wystawowy SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

Konferencja "Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo", 11-12 października 2010 r.
06.10.2010

W imieniu Izby Architektów RP, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Urbanistów serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnie organizowanej konferencji "Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo", która odbędzie się w dniach 11-12 października 2010 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Mazowieckiej 6/8 w Warszawie.

Światowu Dzień Habitatu i Światowy Dnia Architektury
16.09.2010

W imieniu Warszawskiego Biura UN-HABITAT, SARP i ARCADIS serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji z okazji obchodów Światowego Dnia Habitatu i Światowego Dnia Architektury.

"YES IS MORE" - zapraszamy na wykład arch. Kai-Uwe Bergmanna z Bjarke Ingels Group
26.08.2010

Podczas wrześniowej, ostatniej już w tym roku sesji wykładów w ramach cyklu spotkań ŚWIADOME WNĘTRZE 2010, prelekcję pod tytułem "YES IS MORE" wygłosi arch. Kai-Uwe Bergmann z duńskiej pracowni Bjarke Ingels Group. Spotkania odbędą się:

 • 23 września w Poznaniu,
 • 24 września we Wrocławiu.

Izba Architektów RP jest jednym z patronów honorowych przedsięwzięcia. Imienne zaproszenie otrzymać można po wysłaniu zgłoszenia na adres: martela@martela.pl

Nowa kadencja Izby Architektów rozpoczęta
18.06.2010

W dniach 11-12 czerwca 2010 r. obradował II Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. W trakcie obrad dokonano wyboru nowych członków krajowych organów IARP.

Nowym prezesem Krajowej Rady Izby Architektów został kol. arch. Wojciech Gęsiak (Okręg Mazowiecki).

W skład Krajowej Rady Izby Architektów weszli:

 1. Sławomir Żak (Okręg Dolnośląski)
 2. Waldemar Jasiewicz (Okręg Podlaski)
 3. Tomasz Tomaszewski (Okręg Mazowiecki)
 4. Marek Mikos (Okręg Mazowiecki)
 5. Małgorzata Gruszka (Okręg Małopolski)
 6. Mirosław Hagemejer (Okręg Lubelski)
 7. Piotr Gadomski (Okręg Warmińsko-Mazurski)
 8. Adam Specht (Okręg Pomorski)

Podajemy pełne składy oraz objęte funkcje w ukonstytuowanych organach krajowych Izby Architektów RP na kadencję 2010-2014.

Publikujemy także krótki reportaż z kilkoma najciekawszymi wypowiedziami wygłoszonymi podczas zjazdu oraz galerię fotografii.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów była firma PZU SA.

Ministerstwo infrastruktury zaprasza do udziału w konferencji
16.07.2010

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Gospodarki Przestrzennej

pragnie zachęcić Państwa do udziału w:

Konferencji podsumowującej wyniki pracy badawczo-rozwojowej pt: "Analiza empiryczna instrumentów planistycznych przyjętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw. Studia przypadków."

Architekci uhonorowani ministerialnym odznaczeniem "Zasłużony dla Budownictwa"
23.06.2010

 1. Ewa Brach
 2. Barbara Brylak-Szymczak
 3. Wojciech Buliński
 4. Stefan Ciecholewski
 5. Ryszard Daczkowski
 6. Krzysztof Degórski
 7. Stanisław Dopierała
 8. Kazimierz Fere...
Galeria zdjęć z II SWKZIA
18.06.2010


Ponad 100 delegatów - architektów z całej Polski - przybyło na obrady II SWKZIA w pawilonie Pałacyku Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie


Na pierwszym planie goście honorowi zjazdu: prezes Izby Urbanis...

Ankieta Rady Architektów Europy (ACE) dotycząca wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie
14.06.2010

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza architektów do wzięcia udziału w kolejnej, szóstej edycji ankiety prowadzonej przez Radę Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie.
Ankieta dostępna jest w trybie on-line w 15 językach, w tym również w języku polskim, na stronie: http://aceques.produweb.be.
Ankietę można wypełniać do 27 czerwca 2010 r. (niedziela).

Wyniki ankiety Rady Architektów Europy (ACE) dotyczącej wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie
01.06.2010

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podziękować architektom za wzięcie udziału w piątej edycji ankiety przeprowadzonej w marcu przez Radę Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie. Wyniki ankiety przedstawione w formie prezentacji są dostępne na stronie ACE pod adresem: http://www.ace-cae.org/docs/aceinfo/overview/Fifth_Econ_Survey_Mar_10.pdf

Materiały na II SWKZIA
01.06.2010

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy!
Mamy przyjemność po raz pierwszy w praktyce wykorzystać nasz wewnętrzny system informatyczny do przekazywania wam informacji, których nie moglibyśmy przekazać w serwisie publicznym z uwagi na wewnętrzny charakter dokumentów.

W dniu dzisiejszym każdy członek Izby, a nie tylko delegat na Krajowy Zjazd będzie mógł się zapoznać ze sprawozdaniami KRIA oraz pozostałych organów krajowych Izby, przygotowanych na II Sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów. Sprawozdanie to będzie dostępne po zalogowaniu się do serwisu wewnętrznego lub pod poniższym linkiem.

Pismo KRIA do Ministra Infrastruktury ws podjęcia pilnych działań legislacyjnych ws uwierzytelniania dokumentów
19.03.2010

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 216, poz. 1676). Z uzasadnienia do projektu w/w ustawy, skutkiem nowelizacji winno być "wydatne umniejszenie uciążliwości polegającej na konieczności wyzbycia się przez strony postępowania, często na długi czas dokumentów oryginalnych albo poniesienia kosztów ich notarialnego uwierzytelniania bądź uzyskania ich urzędowych odpisów". Niestety, skutki tych uregulowań prawnych są w dużej mierze sprzeczne w stosunku do cytowanego uzasadnienia i zaczynają paraliżować postępowania administracyjne w budownictwie w całej Polsce.

Krajowa Rada Izby Architektów RP, postanowiła natychmiast w tej sprawie zareagować i zwróciła się do pana Ministra Cezarego Grabarczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu usunięcie błędu prawnego.

Ważne!
18.03.2010

W związku z przekazywaniem składek ubezpieczeniowych OC architektów na wskazane konta bankowe, uprzejmie prosimy w tytule wpłaty o:

 • jednoznaczną identyfikację, tzn. nr ewidencyjny w IARP, w formacie: XY-1234;
 • wyraźne rozbicie tytułu wpłaty, np.: składka OC architekta - 120 zł + składka za świadectwa energetyczne - 10 zł (w przypadku, jeżeli architekt wykupuje rozszerzone ubezpieczenie OC)
Ankieta Rady Architektów Europy (ACE) dotycząca wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie
15.03.2010

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza architektów do wzięcia udziału w kolejnej, piątej edycji ankiety prowadzonej przez Radę Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie.
Ankieta dostępna jest w trybie on-line w 15 językach, w tym również w języku polskim, na stronie: http://aceques.produweb.be.
Ankietę można wypełniać do 28 marca 2010 r. (niedziela).

PILNE!!! INFORMACJA W ZAKRESIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OC ARCHITEKTÓW
26.02.2010

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku składki ubezpieczenia OC architektów nie ulegają zmianie i wynoszą:

Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 14 kwietnia 2011 r. dla sumy gwarancyjnej stanowiącej równowartość 50.000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 120 PLN za każdego ubezpieczonego, a w przypadku emeryta lub rencisty wynosi 80 PLN za każdego ubezpieczonego.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku nastąpią niewielkie zmiany organizacyjne, stanowiące podwaliny dla kolejnych usprawnień obsługi architektów w zakresie ubezpieczenia grupowego OC architektów w kolejnych latach. Jedną z tych zmian jest wydzielenie niezależnych kont bankowych do obsługi ubezpieczenia grupowego architektów.

UPRZEJMIE PROSIMY O NIEWPŁACANIE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH NA KONTA GŁÓWNE IZB OKRĘGOWYCH!!!

Krajowa Rada uwidoczni numery kont dla poszczególnych izb okręgowych do dnia 5 marca 2010 r. W przypadku, jeżeli architekci dokonali już wpłat na dotychczasowe konta, to zostaną one przez biura OIA przeniesione na konta wskazane w kolejnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów, z dotychczasowego zakresu ubezpieczenia zmuszeni zostaliśmy do usunięcia z ochrony ubezpieczeniowej zdarzeń powstałych w wyniku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wspólnie z naszym ubezpieczycielem PZU S.A. ustaliliśmy, iż takie ubezpieczenie zostanie objęte opcjonalnym ubezpieczeniem ze stawką składki w wysokości 10 zł.

4. Forum Dziedzictwa Kulturowego Basenu Morza Batyckiego
22.11.2009

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, jako członek Grupy Monitorującej, ma przyjemność poinformować, że został uzgodniony termin i zakres tematyczny 4. Forum Dziedzictwa Kulturowego Basenu Morza Batyckiego oraz zaprosić zainteresowane instytucje do udziału w Forum.

Konferencja "Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej"

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Wydziałem Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego organizuje ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem "Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej" (Szczecin, 19-21 maja 2010 r.).

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Izby Architektów
08.01.2010

Uprzejmie informujemy, że wygenerowane zostały już pierwsze Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Izby Architektów, które zarejestrowani architekci w systemie wewnętrznym izby będą mogli wydrukować z poziomu dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej.

W roku 2010 w obiegu prawnym będą obowiązywały jeszcze 2 typy zaświadczeń:

 • zaświadczenie w dotychczasowej tradycyjnej formie (pieczątka + podpis);
 • zaświadczenie elektroniczne wg wzoru

Informujemy, że system komputerowy IARP, będzie automatycznie wysyłał informację o nowych zaświadczeniach jedynie architektom, którzy w trakcie pierwszej rejestracji podadzą adres e-mail.

Architekci nie korzystający z komputerów, zaświadczenia będą mogli otrzymać tak jak dotychczas w biurach okręgowych izb.

W związku z pojawiającymi się pytaniami typu: "zalogowałem się do systemu, ale nie wyświetla mi się informacja, że mam wystawione zaświadczenie", informujemy, że zaświadczenie elektroniczne zostanie wystawione dopiero po:

 1. autoryzacji dostępu do bazy danych przez Przewodniczącego lub Sekretarza właściwej okręgowej izby, a tym samym po uzyskaniu przez nich uprawnień do podpisu cyfrowego;
 2. zarejestrowaniu przez biuro okręgowej izby wpłaty składki i po cyfrowej akceptacji przez jedną z w/w osób.

Do czasu autoryzacji dostępu przez w/w osoby, biura OIA zobowiązane są do wystawiania zaświadczeń w dotychczasowej formie (pieczątka + podpis).

Prosimy kontaktować się z izbami okręgowymi w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień w sprawie zwłoki w przejściu na cyfrowa formę wystawiania zaświadczeń.

1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13