Izba Architektów - strona główna

Aktualności » Inne

Zmiany, zmiany, zmiany...
03.01.2010

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Nowy Rok 2010, Krajowa Rada otwiera zupełnie nową formułą w komunikacji z architektami, jednocześnie życząc Wam samych sukcesów i radosnych chwil.

Przywitała Was nowa szata graficzna serwisu internetowego. Jej zawartość treściowa jest jeszcze przeniesiona z dotychczasowej witryny. Wkrótce, systematycznie - praktycznie każdego dnia - przy niektórych "zakładkach" pojawiać się będą symbole kłódek, których naciśnięcie spowoduje skierowanie Was do strefy logowania i do wewnętrznej zawartości naszego serwisu, która będzie miała całkowicie inny charakter, aniżeli część serwisu publicznego.

Pragniemy, aby wewnętrzna strefa serwisu internetowego IARP umożliwiła architektom dostęp do interesujących usług - w ramach opłaconych składek - za które, każdy z osobna, musi płacić dość kosztowne abonamenty. Usługi te będą nieco okrojone w stosunku do pełnych wersji komercyjnych, jednak ich zawartość powinna zadowolić zdecydowaną większość naszego środowiska.

Dzisiaj udostępniamy Wam możliwość dostępu i zarejestrowania się w wewnętrznym serwisie naszej Izby. Po przejściu przez moduł weryfikacyjny zostaniecie poproszeni o sprawdzenie zapisanych przez biura Okręgowych Izb, Waszych danych osobowych, dokonania stosownych poprawek oraz uzupełnienia informacji, których podanie jest całkowicie dobrowolne. Będziemy jednak wdzięczni za uzupełnienie tych treści. Dzięki tym kilku dodatkowym informacjom będziemy mogli przygotowywać dla Was jak najszerszą ofertę usług oraz informacji.

Rejestracja i weryfikacja personalna w serwisie wewnętrznym jest jednorazowa. Prosimy nie niepokoić się, jeżeli napotkacie w trakcie weryfikacji na problemy. W takich przypadkach należy skontaktować się z Waszą Izbą i poprosić o przesłanie na adresy korespondencyjne wydruków Waszych danych osobowych lub dokonanie w obecności pracownika biura rejestracji wraz z weryfikacją na miejscu w siedzibie Izby.

W ciągu najbliższych 2 tygodni w większości Izb Okręgowych powinni autoryzować swoje kody dostępu do baz danych swoich członków Przewodniczący i Sekretarze Okręgowych Rad. Od tego momentu nie będziecie musieli specjalnie przychodzić do biura Waszej Izby po "Zaświadczenia" o przynależności do IARP. Po zalogowaniu się w serwisie wewnętrznym uzyskacie możliwość wydruku własnych zaświadczeń, podpisanych cyfrowo przez upoważnione osoby. Każde "Zaświadczenie" będzie oryginałem i nie będzie wymagało potwierdzania "za zgodność z oryginałem". Każde "Zaświadczenie" będzie zawierało unikalny kod weryfikacyjny, który będzie potwierdzeniem oryginalności "Zaświadczenia".

Uwaga: jeżeli odbierzecie swoje Zaświadczenia w dotychczasowej formie (pieczątka + podpis), zanim Wasi Przewodniczący i Sekretarze uzyskają dostęp do baz danych, dostęp do zaświadczeń elektronicznych będzie możliwy dopiero od kolejnego okresu składkowego.

Mamy nadzieję, że nowa formuła zostanie przyjęta przez Was Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy z zadowoleniem, a wszystkie "niespodzianki" techniczne na które natkniecie się w pierwszym okresie zostaną przez Was przyjęte ze zrozumieniem.

Waldemar Jasiewicz, architekt
Sekretarz Krajowej Rady

Sławomir Żak, architekt
Prezes Krajowej Rady

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2010 R.
17.12.2009

Realizując postanowienia uchwały nr 1 I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów na 2010 rok, podjętej w Warszawie w dniu 14 grudnia 2009 roku, Krajowa Rada Izby Architektów niniejszym informuje, że wysokość składki członkowskiej w 2010 r. będzie wynosić 70 zł miesięcznie.

Obwieszczenie
01.09.2009

Obwieszczenie Krajowej Rady IARP z dnia 27 sierpnia 2009 r.w sprawie sprostowania uchwały nr 1 VI Sprawozdawczego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie zmiany Statutu Izby Architektów RP

Wyrok Sądu Apelacyjnego ws odwołania od orzeczenia sądów dyscyplinarnych IARP
09.06.2009

Na wniosek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów, Krajowa Rada Izby Architektów zamieszcza Wyrok Sądu Apelacyjnego III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Waga orzeczenia może mieć istotny wpływ w odniesieniu do kwestii związanych z wykonywaniem projektów termomodernizacyjnych bez pozyskania zgody autorów projektów pierwotnych.

Poselski projekt Prawa budowlanego przekazany przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego
21.05.2009

W poniedziałek, 18 maja 2009 roku, Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawy z dnia 23 kwietnia o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

1  2  3  4  5  6  7  8