Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.07.2010 | Aktualizacja: 16.07.2010, 11:23:52

Ministerstwo infrastruktury zaprasza do udziału w konferencji

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Gospodarki Przestrzennej

pragnie zachęcić Państwa do udziału w:

Konferencji podsumowującej wyniki pracy badawczo-rozwojowej pt: "Analiza empiryczna instrumentów planistycznych przyjętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw. Studia przypadków."

która odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia 2010 r. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42.

W przypadku zainteresowania Konferencją, prosimy o dokonanie wstępnego zgłoszenia do dnia 30 lipca br. na adres: sekretariatbp@mi.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, instytucji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.