Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 30.05.2012 | Aktualizacja: 30.05.2012, 21:01:49

VIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 18-19 maja odbył się VIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych hotelu Golden Tulip w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. IARP Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Monikę Majewską, Przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Annę Macińską, Renatę Ochman, Przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Jerzego Grochulskiego, Prezesa SARP, Krzysztofa Chwaliboga, Prezesa Polskiej Rady Architektury, Andrzej Dobruckiego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiktora Piwkowskiego, Prezesa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP, przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W części oficjalnej VIII SKZ IARP Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciech Gęsiak odznaczył Złotą Odznaką Honorową Izby Architektów RP zasłużonych dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów: Architekci uhonorowani Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów »

 1. Jerzy Gołębiowski
 2. Czesław Kostykiewicz
 3. Andrzej Ilow
 4. Zbigniew Maćków
 5. Zenon Nowacki
 6. Jacek Kucharzewski (pośmiertnie)
 7. Małgorzata Wnorowska
 8. Jerzy Łucki
 9. Maciej Pokorski
 10. Adam Beniamin Specht
 11. Bartosz Roman Macikowski
 12. Elżbieta Zdunkowska-Mróz
 13. Narcyz Sienkiewicz
 14. Ryszard Stefan Gruda
 15. Stanisław Bogdan Dopierała
 16. Marcin Włodarczyk
 17. Jolanta Wąsik
 18. Witold Sztorc
 19. Andrzej Rymarczyk
 20. Wojciech Buliński
 21. Maria Głowacka
 22. Jarosław Strzębski
 23. Piotr Gadomski
 24. Mariusz Szafarzyński
 25. Elżbieta Jakubowska
 26. Ewa Kołłątaj

Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez Prezesa Krajowej Rady, arch. IARP Wojciecha Gęsiaka, Sekretarza Krajowej Rady, arch. IARP Waldemara Jasiewicza oraz Skarbnika Krajowej Raby, arch. IARP Marka Mikosa. Znalazły się w nim informacje o efektach pracy zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, sprawozdania finansowe, a także podsumowanie wewnętrznej współpracy z przewodniczącymi OIARP, na rzecz edukacji architektonicznej oraz inicjatyw legislacyjnych.  

Następnie sprawozdania przedstawili: arch. IARP Katarzyna Jaranowska-Bielawska w imieniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), arch. IARP Ryszard Gruda (Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz arch. IARP Andrzej Pawlik (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako ostatni w tej części zjazdu głos zabrał arch. IARP Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych IARP.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania krajowych organów Izby oraz udzielili Krajowej Radzie IARP absolutorium za okres sprawozdawczy.

W dalszej części pierwszego dnia VIII SKZ IARP przedstawione zostały opracowania z konferencji organizowanej przy udziale MNiSW – „Edukacja architekta – dostęp do zawodu w Polsce i Europie” (arch. IARP M. Gruszka,  Przewodnicząca Zespołu ds. Opiniowania Programów Szkół Wyższych, arch. IARP B. Czarakcziew, Członek Zespołu ds. Opiniowania Programów Szkół Wyższych).

Wieczorem w siedzibie Izby odbyła się gala z okazji Jubileuszu 10-lecia powstania samorządu zawodowego architektów w Polsce, na który przybyli przedstawiciele samorządów zaufania publicznego, kancelarii Prezydenta RP, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz członkowie organów IARP I , II i III kadencji oraz przedstawiciele firm współpracujących z  IARP.

W drugim dniu zjazdu zaprezentowano projekt nowelizacji Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta (arch. IARP P. Gadomski, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji) oraz wyniki prac nad standardami umów w procesie projektowym (arch. IARP S. Żak, Wiceprezes Krajowej Rady).,

W dalszej części przeprowadzono głosowania nad projektami uchwał zgłoszonymi do podjęcia.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały VIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.