Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 15.05.2012 | Aktualizacja: 15.05.2012, 21:09:09

Rada Architektów Europy (Architects' Council of Europe - ACE) - zawód architekta w Europie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Rada Architektów Europy (ACE) już po raz trzeci przeprowadza ankietę o zasięgu europejskim dotyczącą zawodu architekta. Ankiety są przeprowadzane co dwa lata i pozwalają na monitorowanie zmian w zawodzie architekta, głównie w świetle zmieniających się sytuacji gospodarczych.

Po raz kolejny poszukujemy informacji na temat europejskich architektów oraz prowadzonej przez nich działalności. Zwracamy się do Was o podanie informacji o sobie, własnej działalności i poglądach.

Informacje te będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Serdecznie zapraszamy do poświęcenia paru minut na wypełnienie tej krótkiej ankiety dostępnej na stronie: http://www.tickbox.org/ACE_Home.asp?CID=32&MID=969

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej ankiety prosimy o kontakt z Panem Ian Pritchard, Sekretarzem Generalnym ACE, ian.pritchard@ace-cae.eu.
Wyniki, po opracowaniu i zatwierdzeniu przez ACE, będą dostępne na stronie http://www.ace-cae.eu.

Dziękujemy za Waszą pomoc.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Wojciech Gęsiak, architekt

Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Tomasz Tomaszewski, architekt