Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.05.2012 | Aktualizacja: 08.05.2012, 19:31:08

Zawiadomienie

Do wszystkich Delegatów na VIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP 18-19 maja 2012 r.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Panie i Panów Delegatów na VIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2012 r. (piątek i sobota) w Warszawie.
Krajowa Rada IARP zdecydowała o kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu VIII SKZIA RP w Hotelu Campanile przy ul. Towarowej 2 w Warszawie (obrady, noclegi, aprowizacja).
Komplet materiałów zjazdowych przekażemy Państwu w terminie zgodnym z „Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP”.

Proszę o niezawodne przybycie i osobisty udział w zjeździe, co zgodnie z ww. Regulaminem jest przywilejem, jak i obowiązkiem każdego Delegata.

Wojciech Gęsiak, architekt
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP


Załączniki: