Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 15.12.2011 | Aktualizacja: 15.12.2011, 20:34:48

III Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP - podsumowanie

W dniach 9-10 grudnia odbył się III Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w hotelu Mercure F. Chopin w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP ponownie zorganizowała noclegi, obrady oraz aprowizację.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Wojciech Gęsiak powitał przybyłych gości: Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierda Dziekońskiego, Monikę Majewską, Naczelnik Wydziału Przepisów Budowlanych w Departamencie Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezesa SARP, Jerzego Grochulskiego, Prezesa Polskiej Rady Architektury, Krzysztofa Chwaliboga, Prezesa Krajowej Rady Izby Urbanistów, Jacka Sztechmana, Wiceprezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zdzisława Binerowskiego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa, Wiktora Piwkowskiego oraz Członka Zarządu Rady Architektów Europy, Pawła Kobylańskiego oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP, przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

W części oficjalnej III PBKZ IARP Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciech Gęsiak oraz Sekretarz Krajowej Rady IARP, arch. Waldemar Jasiewicz odznaczyli Złotą Odznaką Honorową Izby Architektów RP zasłużonych dla środowiska członków samorządu zawodowego architektów: Architekci uhonorowani Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów ?

  1. Janusza Jaworskiego (MA OIARP)
  2. Pawła Filipowicza (LO OIARP)
  3. Przemysława Wierzbickiego (WP OIARP)                 

Krótkie sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za ostatnie półrocze zostało przedstawione przez Prezesa KR IARP arch. Wojciecha Gęsiaka, Sekretarza KR IARP, arch. Waldemara Jasiewicza oraz Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej KR IARP, arch. Piotra Gadomskiego. Skarbnik Krajowej Rady, arch. Marek Mikos przedstawił Zjazdowi projekt budżetu krajowych organów IARP na 2012 r.

Przedmiotem obrad III PBKZ IARP były założenia programowe i budżetowe na rok 2012 oraz propozycja zakupu lokalu pod siedzibę Izby Architektów RP.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli budżet na rok 2012..

W dalszej części pierwszego dnia III PBKZ IARP odbyła się prezentacja arch. Piotra Gadomskiego, Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej nt. nowelizacji Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta oraz wykład Marka Szmaja, Przedstawiciela Brokera Ubezpieczeniowego Hanza Brokers nt. ubezpieczeń OC. W drugim dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami rekomendowanymi przez KR IARP oraz nad zgłoszonymi przez Delegatów projektami uchwał i wniosków.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały III Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.